Event marketing

Text dotazu

Dobrý den, byli byste tak hodní a doporučili mi literaturu na téma event marketing?

Odpověď

http://library.vse.cz - Souborný katalog VŠE
http://www.jib.cz - Jednotná informační brána
http://www.vse.cz/zdroje/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Event_marketing
http://strategie.e15.cz/special/event-marketing-konkurence-na-poli-zazitku-a-emoci-752986
http://www.mmr.cz/getmedia/58c98a7f-18f5-48b4-9a7d-d82513d70e97/GetFile34.pdf
http://www.event-promotion.cz/portal/cz/zpravodajstvi/
http://strategie.e15.cz/
http://mam.ihned.cz/
http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba006/sponzoring-event-marketing

Literatura:

Nízka, Helena. Aplikovaný marketing. 1. vyd. Bratislava: Iura edition, 2007. 198 s. Ekonómia; 220. ISBN 978-80-8078-157-6.

Lattenberg, Vivien. Event, aneb, Úspěšná akce krok za krokem: příručka pro organizátory. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010. 257 s. ISBN 978-80-251-2397-3.

Šindler, Petr. Event marketing: jak využít emoce v marketingové komunikaci. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0646-6.

Erber, Sigrun. Eventmarketing: erlebnisstrategien für Marken. Landsberg am Lech: mi-Fachverlag, Redline, ©2005. 331 s. ISBN 3-636-03051-5.

Frey, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3.0. 3. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011. 203 s. ISBN 978-80-7261-237-6.

Kotíková, Halina a Schwartzhoffová, Eva. Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2008. 92 s., [6] s. obr. barev. příl. Evropský sociální fond v ČR. ISBN 978-80-87147-04-7.

Trosien, Gerhard, ed. a Dinkel, Michael, ed. Ökonomische Dimensionen von Sport-Events: Faktoren, Fallbeispiele, Folgerungen. 2. Aufl. Butzbach-Griedel: Afra, 2003. 180 s. ISBN 3-932079-28-0.

Karlíček, Miroslav a Král, Petr. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.

Kumar, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 236 s. ISBN 978-80-247-2439-3.

Kotler, Philip a Keller, Kevin Lane. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 778 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Boučková, Jana a kol. Marketing. Praha: C.H. Beck, 2003. 432 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-577-1.

Horáková, Iveta. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. 365 s. ISBN 80-85424-88-6.

Závěrečné práce:

http://ciks.vse.cz/knihovna/Ruzne/vskp_dostupnost.aspx

Špinlerová, Pavla. Event marketing. Praha, 2012. Vedoucí práce Marcela Zamazalová.

Martinková, Anna. Event marketing. Praha, 2010. Vedoucí práce Oldřich Vávra.

Baumann, Jan. Event marketing a jeho místo v rámci nových směrů marketingových komunikací. Praha, 2008. Vedoucí práce Jiří Mikeš.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

10.04.2014 11:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu