evangelický kostel arch. Vladimíra Karfíka ve Zlíně

Text dotazu

Dobrý den,

hledám jakékoli informace k evangelickému kostelu od arch. V. Karfíka ve
Zlíně.

Odpověď

Dobrý den,

omlouváme se za zpoždění v odpovědi - Váš dotaz od nás vyžadoval více práce.

Plány na stavbu evangelického kostela předložil kazatelské stanici ve Zlíně stavební asistent Josef Zelinka v listopadu roku 1934. Začátkem roku 1935 začal pracovat na konkrétním projektu tehdejší šéfprojektant firmy Baťa Vladimír Karlík. 1. dubna 1936 byl zřízen samostatný sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně. 27. dubna téhož roku byla firmou Baťa uzavřena kupní smlouva týkající se pozemku na stavbu kostela, 19. června vydala synodní rada povolení ke stavbě. Stavba chrámu byla zadána staviteli Josefu Winklerovi. 9. října 1936 bylo vydáno stavební povolení na stavbu evangelického kostela ve Zlíně. Slavnostní otevření kostela se konalo 29.
března 1937, na Velikonoční pondělí. 28. května proběhla kolaudace.
Styl chrámu navazuje na racionalitu a strohost baťovské architektury. Karlík zde použil příhradový systém. Kostel je postaven na kompozici tří jednoduchých kubusů - hmotových jednotek: chrámu, sborové místnosti a zvonice. Na nízkou hmotu se vstupními prostory a zázemím navazuje kolmo ve svahu postavená hlavní loď s oltářem. Stavbě dominuje věž zvonice. Chrámová loď je navržena jako svařovaná halová konstrukce z železných sloupů nesoucích tři vodorovné příhradové vazníky a z výplňového zdiva. Sborová místnost a zvonice jsou z cihelného zdiva, zvonice je navíc zpevněna železobetonovým pilířem v západní stěně, ukotveným do masívního betonového věnce v základu. V ozvučném prostoru, kde jsou umístěny dva zvony, je věž po obvodu proražena dvaadvaceti úzkými podlouhlými otvory a její plochá stříška je završena plastikou kalicha. Fasády mají omítku stříkanou bílou. Vchod do chrámu trojdílnými dveřmi je přístupný po širokém betonovém schodišti ze Štefánikovy třídy. Naproti zádveří, ve výklenku mezi dvěma schodišti vedoucími do bohoslužebné síně, je šatna a za ní sklad, po stranách hlavního vchodu dámské a pánské toalety a v prostoru pod schodištěm zvonice kancelář.
Na západ od foyeru vybíhá hranol sborové místnosti zakončený malou kuchyní a nouzovým východem a prolomený jedenácti okenními otvory. Modlitebna kopíruje spád svahu a je vzhledem k ostatním částem objektu vyvýšena. Je přístupná dvěma betonovými schodišti o šířce 2,5 m, oddělenými od foyeru příčkami.
Kazatelna přiléhá ke stěně za bohoslužebným stolem na nízkém podiu, nad ní je kůr přístupný ze schodiště zvonice. Za lavicemi modlitebny byl zřízen vedlejší vchod dvoudílnými dveřmi, oddělený od poslední řady lavic betonovou zídkou. Podélné stěny jsou otevřeny čtrnácti podlouhlými okenními otvory, šest okenních otvorů se nachází také nad kůrem. Okna jsou prefabrikovaná z betonových tvárnic, otevírají se pouze některá ventilační sklopná křídla umístěná v každém druhém okně. Podlahy jsou opatřeny cementovým potěrem, omítky všech místností hladké. Střešní konstrukce je pokryta dvojitou lepenkou položenou na bednění, stropní podhledy ošalovány a podbity tepelnou a zvukovou izolací. Chrám se nachází na nároží Štefanikovy třídy a Kamenné ulice. Vstupním průčelím je obrácen do Štefanikovy třídy.

Současné i archivní fotografie kostela můžete vidět na adrese http://zlin.evangnet.cz/image.

Zdroje:

http://zlin.evangnet.cz/prehled-udalosti

Novák, P.: Zlínská architektura 1900-1950. Zlín: agentura Čas - Pozemní stavby Zlín, a. s. - Nadace studijního ústavu Tomáše Bati Zlín, 1993

http://is.muni.cz/th/19453/ff_m/ZIVOTOPIS_VLADIMIRA_KARFIKA.doc

http://www.oknodokraje.cz/article/2789.evangelicky-kostel-ma-sedmdesat/

Ševeček, O.: Zrození Baťovy průmyslové metropole : Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900-1938. České Budějovice - Ostrava: VEDUTA
- Ostravská univerzita v Ostravě, 2009

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.04.2010 15:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu