Evakuace Gibraltaru za druhé světové války.

Text dotazu

Ve Funchalu, hlavním městě Madeiry, jsem narazil na památník obětí gibraltarské evakuace a rád bych se o této kapitole druhé světové války dověděl co nejvíce. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

evakuace Gibraltaru v roce 1940 probíhala v několika vlnách, poznamenaných turbulentním vývojem mezinárodní situace. Prvotní rozhodnutí padlo v souvislosti s německou invazí do Francie v květnu 1940, kdy měly být evakuovány všechny osoby nesouvisející s vojenským personálem, či nezabezpečující činnosti klíčové pro funkci tamní vojenské posádky. První vlna evakuantů (cca 13,500 lidí) odplula do Francouzi držené Casablancy začátkem července 1940. Na daném místě však dlouho nesetrvala, protože do francouzsko-britských vztahů zasáhla tzv. Operace Katapult – britský útok na francouzské lodě, kotvící v základně Mers-el-Kébir ve snaze předejít jejich využití německým námořnictvem. Vznik Vichystické Francie a zmíněná operace Katapult odsun gibraltarských evakuantů z Casablancy značně urychlil a vyhrotil. Velká část z nich se přechodně vrátila zpět na Gibraltar, odkud pak putovali převážně na britskou pevninu, do oblastí v Londýně a okolí a v návaznosti na leteckou válku pak částečně i do Skotska a Irska. Další části evakuovaných pak směřovaly na ostrov Madeira (kolem dvou tisíc), v červenci pak postupně pokračoval přesun do zmíněných anglických vnitrozemských oblastí. V říjnu 1940 pak odplula poslední část gibraltarských civilistů na Jamajku.

Obrat ve válečných událostech v roce 1943, jmenovitě kapitulace Afrikakorpsu a Itálie, umožnilo repatriaci evakuovaných. Oficiálním rozhodnutím tzv. Resettlement Boardu z 8.2.1944 pak zahájilo návrat civilistů do jejich původních domovů; první skupina z Británie dorazila v dubnu 1944, koncem května pak další z Madeiry. Repatriační proces byl o poznání pomalejší, než evakuace v roce 1940; poslední evakuanti opustili dočasná bydliště na severu Irska až v roce 1951.

Použité zdroje

FINLAYSON, T. The fortress came first: the story of the civilian population of Gibraltar during the Second World War. Grendon, Northants: Gibraltar Books, 1991, xiii, 245 p. ISBN 094846612x.

BOND, Peter. The Third Century 1904-2004: 300 Years of British Gibraltar, 1704-2004. Gibraltar: Peter-Tan Publishing Co., 2003.

GARCIA, Joseph J. Gibraltar: The making of a people; The modern political history of Gibraltar and its people. Gibraltar: Mediterranean SUN Publishing Co. Ltd., 1994.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Vojenský historický ústav - knihovna

Datum zadání dotazu

24.08.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu