euro

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jestli se k nám do České republiky dostane někdy měna
euro a když ano jaké jsou k tomu vhodné podmínky a když ne jaké jsou k tomu
důvody? Děkuji předem za odpověď. Nashledanou

Odpověď

Dobrý den,

problematice zavední eura v České republice se věnují k tomuto účelu zvlášt zřízené stránky "Zavedení eura v ČR" (http://www.zavedenieura.cz) , kde také naleznete všechny potřebné informace.

Hlavní podmínkou pro přijetí eura v České republice je plnění tzv. maastrichtských kritérií, která jsou dána Smlouvou o fungování Evropské unie. Maastrichtská kritéria byla přijata ve snaze zabezpečit funkčnost společné měnové politiky a schopnost členů eurozóny fungovat bez vlastní měnové a kurzové politiky. Tato kritéria jsou následující:

* Kritérium cenové stability požaduje, aby členský stát vykazoval dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu. Toto kritérium je posuzováno na základě průměrné míry inflace, sledované během jednoho roku před šetřením. Pro splnění nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu průměrnou míru inflace tří členských států EU, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.

* Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb požaduje, aby průměrná dlouhodobá nominální úroková míra členského státu EU v průběhu jednoho roku před šetřením nepřekračovala o více než 2 procentní body průměrnou úrokovou míru tří členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.

* Kritérium veřejného deficitu požaduje, aby poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekročil 3 %, s výjimkou případů, kdy:

a) poměr podstatně poklesl či se neustále snižoval, až dosáhl úrovně blížící se referenční hodnotě; b) překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a zároveň poměr zůstává blízko k referenční hodnotě.

* Kritérium hrubého veřejného dluhu znamená, že poměr veřejného vládního dluhu k hrubému domácímu produktu nemá překročit 60 %, kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě.

* Kurzové konvergenční kritérium spočívá v minimálně dvouleté účasti v mechanismu ERM II a dodržování stanoveného rozpětí v blízkosti centrální parity alespoň po období dvou let. ČR zatím do mechanizmu měnových kurzů ERM II nevstoupila.

Tabulka znázorňující stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou je k dispozici na výše zmíněných stránkách - https://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/plneni-vstupnich-podminek.

Vláda od r. 2004 současně každoročně vyhodnocuje stupeň ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou a výhled plnění maastrichtských kritérií. Pokud by toto vyhodnocení dospělo k pozitivnímu závěru, vláda ČR by rozhodla o tom, že Česká republika v následujícím roce vstoupí do systému měnových kurzů ERM II.

Pro získání podrobnějších informací doporučujeme dokument Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou, který vypracovalo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Českou národní bankou (https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr).

Česká republika se svým vstupem do Evropské unie zavázala k přijetí společné evropské měny a je povinna zavést euro, jakmile to bude možné. Nicméně stanovení termínu vstupu do eurozóny je v kompetenci vlády a závisí na připravenosti české ekonomiky na tento krok. Vyhodnocení ekonomických analýz ukazuje, že postupně dochází ke zlepšení fungování české ekonomiky a řada faktorů hovoří již pro přijetí eura v České republice. Česká ekonomika v posledních letech v důsledku vysokého hospodářského růstu postupně snižuje svůj odstup od průměrné ekonomické úrovně eurozóny. Částečně v souvislosti s cyklickým vývojem došlo v poslední době k určitým zlepšením fungování českého hospodářství. V roce 2009 však došlo k poměrně výraznému zvýšení deficitu veřejných financí. Odstranění strukturálního deficitu stejně jako zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí tak nadále zůstává výzvou.

Na základě vyhodnocení plnění konvergenčních kritérií a provedení analýz se Ministerstvo financí a Česká národní banka shodly, že v podmínkách doznívající finanční krize, kdy se mimo jiné zvyšuje kolísavost vývoje kurzu koruny, a plnění kurzového kritéria po případném vstupu do ERM II by tak v těchto podmínkách mohlo být velmi obtížné. Proto tento materiál doporučuje vládě nestanovit datum zavedení eura. Z toho zároveň vyplývá, že česká koruna nemá být v průběhu roku 2010 zapojena do mechanizmu měnových kurzů ERM II.

Dále bychom doporučovali k prostudování následující dokumenty:

Národní plán zavedení eura v ČR -

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/narodni-plan-zavedeni-eura

Plnění vstupních podmínek -

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/plneni-vstupnich-podminek

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 15:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu