EU

Text dotazu

Dobrý den,
mohli byste mi prosím pomoct s touto otázkou: Do záležitostí rámce EU patří
jaký pojem?

Odpověď

Dobrý den,

tato otázka je velmi nejednoznačně formulována. Zúžit záležitosti Evropské unie do jednoho pojmu je velmi složité. Nejčastěji užívaným a nejcharakterističtějším pojmem pro Evropskou unii je integrace, je možné, že právě tento pojem měli tvůrci otázek k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR na mysli.

Pokud by se jednalo o více pojmů, do rámce Evropské unie patří politika vnitřního trhu, hospodářská a měnová unie, společná zahraniční a bezpečnostní politika, společná zemědělská politika, politika hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politika), sociální politika, justice, vnitro a financování politik a rozpočet EU.

(DOČKAL, Vít. Evropská unie pro střední školy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3976-0) Celkově by se dala politika EU rozdělit do tří skupin (pilířů): dimenze Evropského společenství, zahrnující dohody zakotvené ve smlouvách o Evropském společenství; společná zahraniční a bezpečnostní politika; policejní a soudní spolupráce v trestních věcech.

(http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_89_cs.htm)  

Institucionální rámec EU tvoří Evropská komise, Rada EU, Evropská rada, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, agentury EU.

(ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha :

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005. ISBN 80-903237-6-6)

Více informací o záležitostech Evropské unie můžete získat prostřednictvím následující literatury:

* DOČKAL, Vít. Evropská unie pro střední školy. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3976-0.

* ŠLOSARČÍK, Ivo. Politický a právní rámec evropské integrace. Praha :

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2005. ISBN 80-903237-6-6.

* ZBÍRAL, Robert. Institucionální rámec Evropské unie : právně-politologický pohled. Praha : Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-682-2.

* ŠPICAR, Přemysl. Vývoj, institucionální rámec a instrumenty III. pilíře

Evropské unie. 1. vyd. [Stráž pod Ralskem] : Justiční akademie ČR, 2005.

ISBN 80-239-6227-2.

Stránky o Evropské unii:

* http://europa.eu/index_cs.htm

* http://www.euroskop.cz/

* http://www.eu-eu.euweb.cz/EU.htm

* http://www.evropskaunie123.cz/

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.12.2009 11:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu