Etymologie slova Vlach

Text dotazu

Dobrý den,
mohla bych vědět etymologii slova Vlach? Zajímá mě zvláštní spojení tohoto slova se slovem Ital.

Odpověď

Dobrý den, 

české slovo Vlach či Valach souvisí s pojmenováním jistého keltského kmene (latinsky Volcae, germ. *Walhōs). Germáni pak tímto názvem začali označovat Kelty vůbec (srov. angl.  Wales) a pak jej přenesli na Romány (srov. starohornoněmecky Wal(a)h "Román", středohornoněmecky Walch "Román, Ital, Francouz", německy welsch "románský", nizozemsky wāls "valonský"). Tato pojmenování přejali i Slované, v češtině se objevila jako Vlach "Ital" a Valach "Rumun". 

V Etymologickém slovníku jazyka českého od  Václava Machka je dále uvedeno, že keltský kmen Volků (lat. Volcae) se v jisté době ocitl na hranicích římské říše  v Podunají. Byl to kmen ze všech keltských ve střední Evropě  nejmocnější, a proto podle něj zvali pak Neřímané všechny její obyvatele, nejen Kelty, ale i Romány. Další informace z hesla Valach ve slovníku V. Machka najdete např. na http://www.okoun.cz/boards/etymologie?rootId=1065237978.   

Podrobný výklad původu slova Vlach nabízí i disertační práce "Y chromosomální polymorfismy v české populaci se zaměřením na moravské Valašsko: evolučně antropologická studie" na straně 11-13 (https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150018630). Používání označení Vlach a Ital se věnoval i článek z časopisu Naše řeč z roku 1938 (http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3323).

Použité zdroje

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. s. 675. ISBN 80-7106-242-1.
* REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001. s. 697. ISBN 80-85927-85-3.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.07.2015 11:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu