etymologie slova úl

Text dotazu

prosím o vysvětlení původu slova úl (pro včely). Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,
slovo úl má následující etymologický původ:
* úl. Všeslov. Pův. „vyhloubenina“ ; souvisí s řec. aulos - roura, lat. alvus dutina (srov. alveola). Úly byly pův. dělány z dutých stromů („špalky“)
Josef a LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. s. 457. ISBN 80-04-23715-0. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:37a24cc0-fdb8-11e3-a680-5ef3fc9bb22f


* úl. Stč. úlí. Všesl. - p. ul, r. úlej, ch.d. ȕl, csl. ulil. Psi. *ulБjБ ‘úl (v kmeni stromu)’ odpovídá lit. aulŷs tv. Jsou to odvozeniny od ie. *aulo- ‘podlouhlá dutina, trubice’ (B2), k němuž viz ulice.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. s. 690. ISBN 80-85927-85-3. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:96dc34f0-446f-11e4-a450-5ef3fc9bb22f

*úl. Stč. úlí, sic. úl, ukr. vúlij, dl. hul, r. ulej, pol. ul t/v; b. ulej dutý strom, sin. ulj dutý strom, brť, úl. Pokračováním stč. úlí je mor. úlík (hulík, hulék) na Hané úzká prostora, kůlnička. — Psl. ulБjБ a lit. aulŷs, avilŷs lot. aulis mask., aule, avele fern, úl jsou odvozeniny starého slova pro dutinu, vyhloubeninu, lat. (s přesmykem sonant vl > Iv) alvus dutina břišní, žaludek, alveus (říční) koryto, úl, žlab). Staré úly byly původně špalky s dutinou; kmeny s přirozenou dutinou byly přiříznuty nad dutinou a pod ní, do dutiny pak byl usazen roj.
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 668. ISBN 978-80-7422-048-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8c1bb870-df89-11e7-adb0-005056825209

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.01.2021 19:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu