Etymologie slova RIZIKO

Text dotazu

Dobrý den, píši diplomovou práci na téma rizika v pobytových zařízeních sociálních služeb a zajímá mě etymologie slova riziko a rozšíření tohoto pojmu.

Odpověď

Dobrý den,

Slovo riziko je stále ještě považováno za cizí slovo, protože ho uvádí Akademický slovník cizích slov z roku 1995 s výkladem: (it)  /italský/ nebezpečí, možnost škody, ztráty, nezdaru.  

Naopak Ottův slovník naučný z roku 1904 (díl 21) toto slovo ještě nezná a uvádí pouze slovo "riskovati" s tímto výkladem: z fr. odvážiti se čeho, nedbati nebezpečenství a možné ztráty.

Český etymologický slovník z roku 2001 uvádí tento výklad: riziko, rizikový. Přes něm. Risiko, z it.st. /italský, starší/ risico, risco  "nebezpečí" asi z vlat. /vulgárnělatinský/ recesum "skalisko" (dále viz riskovat).

Riskovat: odvažovat se něčeho nebezpečného, nejistého; dávat v sázku; risk, riskantní: Podle německého "riskieren", z franc. risquer tv. /téhož významu/ a to snad z vlat. risicare "obeplouvat skalisko, výběžek", z lat.resecare "ořezávat, osekávat"

z re-  a secare "sekat, řezat - srovnej resekce, riziko.

Pozn. výrazy v lomítkách jsou ze seznamu zkratek

Snad si z těchto informací něco vyberete pro DP.

Použité zdroje

Akademický slovník cizích slov. Praha. Díl II. Academia 1995. S. 666
Ottův slovník naučný. Díl 21. Praha, Otto 1905. S. 820
Rejzek, Jiří: Český etymologický slovník. Voznice, Leda 2001. S. 32-35 (zkratky), s. 541 (termíny).

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

06.05.2016 01:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu