Etymologie slova pára

Text dotazu

Zjistil jsem, že maďarština obsahuje slovo pára nesoucí buď stejný, nebo podobný význam jako jeho český protějšek. Který jazyk si toto slovo vypůjčil? A jaký je jeho původ?

Odpověď

Dobrý den, v maďarštině skutečně je slovo pára (psáno takto), které má základní významy: výpar, výpary, pára, páry, opar. Etymologické slovníky češtiny (k maďarským etymologickým slovníkům bohužel přístup nemáme) uvádějí, že slovo je všeslovanského původu. Najdete je skutečně v češtině, slovenštině, polštině nebo ruštině (zde par – mužské), kromě toho má slovo pára ve slovanských jazycích řadu odvozenin (pařit, opar atp.). Vzhledem k tomu, že Maďarsko sousedí a historicky sousedilo s několika slovansky mluvícími zeměmi, jde pravděpodobně o přejímku. Slovo má patrně starší, indoevropský původ  a maďarština do této skupiny jazyků ani nepatří. Zdá se nám velmi nepravděpodobné, že by maďarština sama, bez vnějších vlivů došla ke stejnému slovu, byť na nějakém společném velmi starém základu, a nějaký způsob přejímky ze slovanských jazyků je podle nás téměř jistý.

Pro zajímavost: při pohledu do slovníku jsme si náhodou povšimli hned předchozího slova pár, které má v maďarštině také stejný význam jako v češtině – pár, párek, dvojice. V tomto případě jde ale patrně u obou jazyků o přejímku, a to z německého paar, které je z latinského pār = 2 stejní jedinci, popř. paria = 2 stejná (rozumí se v množném čísle stř. rodu, což v latině označovalo obecně věci).

Prameny:
Maďarsko-český slovník = Magyar-cseh szótár / Ladislav Hradský a kol.. -- Vyd. 2.. -- Praha : Academia, 2003. -- 2 sv. ; 24 cm

Český etymologický slovník / Jiří Rejzek. -- Vyd. 1.. -- Voznice : Leda, 2001. -- 752 s. ; 22 cm

Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. -- 866 s. ; 24 cm

Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 4. vyd.. -- Praha : SPN, 1992. -- 483 s. ; 21 cm.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.10.2009 10:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu