Etymologie názvů vnitřních orgánů: játra, ledviny, slezina

Text dotazu

Jaká je etymologie názvů vnitřních orgánů: játra, ledviny, slezina?

Odpověď

Dobrý den, stručně k etymologii uvedených slov, více najdete ve slovnících:

Játra: všeslovanské, z předp. praslovanského j*ętra (ę je nosová souhláska, vyslovovaná en) z pův. en-tro- vnitřnosti; sr. řecké entera, latinské inter-.

Ledviny: od ledví, všeslovamské, praslovanské lęd, souvisí s německým Lende (bedro, kyčel, ledví) a lat. lumbus bedro. Slovo ledvina vzniklo z ledví, což bylo ozn. pro ledviny, ale přeneseně také pro vnitřnosti, útroby a nitro. Ledviny někdy byly pokládány za sídlo duše, podobně jako srdce, nebo játra (sr. původní význam slova játra), odsud přenesený význam nitra.

Slezina - všeslovanské, praslov. *selz-, rus. selezjonka.

Prameny:
Etymologický slovník jazyka českého / Václav Machek. -- Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. -- 866 s. ; 24 cm

Stručný etymologický slovník jazyka českého : Se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / [Autoři:] Josef Holub, Stanislav Lyer. -- 1. vyd.. -- Praha : SPN, 1967, [v tir. chybně] 1968. -- 527, [1] s. ; 8°

Slovník spisovného jazyka českého / za vedení Boh. Havránka ... [aj.] zpracoval lexikografický kolektiv Ústavu pro jazyk český ČSAV. -- 2., nezměněné vyd.. -- Praha : Academia, 1989. -- 8 sv. ; 22 cm

Český etymologický slovník / Jiří Rejzek. -- Vyd. 1.. -- Voznice : Leda, 2001. -- 752 s. ; 22 cm

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.10.2007 11:46

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu