etymologie modální částice snad

Text dotazu

Dobrý den,
píši práci o srovnávání české částice "snad" s jejími nizozemskými
ekvivalenty. Protože nejsem v České republice a nedostanu se k
etymologickému slovníku online, chtěla bych Vás poprosit o etymologii tohoto
slova.

Odpověď

Dobrý den,

snad - původ ani významový vývoj není jasný, zatímní domněnka: Lze-li vyjíti ze snad, možno je pokládati za velmi starou zkráceninu ze snadob (srovnej rus. nádo (je třeba), což by bylo příslovce toho druhu jako staroslovan.

u-dob lehce,...O existenci prvku sna- svědčí ruské snádob'je přísada do jídla, od té doba, a ruské snasť nářadí, náčiní (k tomu náleží asi též staročes. snada, jakési náčiní).

Zdroj: MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1997.

snad praslovanský, dnes jen čes. a pol, snadný (usnadniti) snáze (snad-je), nesnáz (snad-ja) HOLUB, Josef, LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.

Pokud vám toto vysvětlení nestačí, obraťte se na pracovníky Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=700&dotaz=snad

.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2012 07:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu