etymologie jmena obce Ostrov

Text dotazu

Dobry den. Jméno obce Ostrov je velmi časté, nemůžu bohužel nikde najít, proč se obce tak jmenují, když to zřejmě není proto ,že by byly na nějakém ostrově. děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

etymologie slova ostrov:

"ostrov, ostrůvek, ostrovní, ostrovan. P.st. ostrów, r. óstrov, s. ostrvo, stsl. ostrovb. Psl. *ostrovb je tvořeno z *o(b)- a odvozeniny od ie. *sreu- ‘téci’ (ve slov. vkladné -í-), srov. r. strujá ‘proud’ a dále lit. sravá ‘tok’, sti. srávati ‘teče’. Původně tedy ‘co je obtékáno’ (soudí se, že tedy původně šlo o ostrovy říční), co do tvoření srov. ch. otok tv. Srov. také ^strouha."

(Český etymologický slovník, 2012, s. 434)

 

Jaké zeměpisné jméno tedy povětšinou dostávaly název Ostrov osady, které byl obtékány vodou, především potoky. U některých místních jmen se ovšem jedná o přenesený význam (Ostrov u Poděbrad, Ostrov v Orlických horách i Ostrov u Stříbra), popřípadě se jedná o název dle jiného útvaru v okolí (viz obec Ostrov u Prachatic).

 

Název Ostrov "z apelat. ostrovb, stč. ostrov „Insel, místo obtékané vodou“, metonymicky přeneseno pak i na různé jiné významy, např. „suché místo v mokřině“, „mýtina v lese“. Srov. srbch. otok „ostrov“ k téci, „místo obtékané“. Obecně slovanský toponym. základ."

(zdroj: Místní jména na Moravě a ve Slezsku, str. 205)

 

Kniha "Místní jména v Čechách" uvádí následující obce v Čechách s názvem Ostrov:

1.Ostrov, něm. Wostrowa, ves u potoka 5 km vých. od Bezdružic. Něm. jméno povstalo z českého gen.(do, z) Vostrova.

2.Ostrov (v Ostrově, do Ostrova), ves nad potokem 2 km jjv. od Brandýsa n.L.;  Ves má jméno podle polohy jakoby na ostrově mezi bažinami.

3.Ostrov (v. V.), ves nad potokem 7 km sv. od Březnice

4.Ostrov, víska mezi rybníky (m. o. Kožlí) 9 km jjv. od Březnice

5.Ostrov, Wörles (lid. WaiIas), ves 6 km sev. od Vyššího Brodu Německé jm. vzniklo demin. dial, příponou -les ze střhn. app. wert, -des, n. ostrov, poloostrov, vyvýšená bezvodá země mezi močály' (Lexer III, 796).

6.Ostrov, ves nad potokem (m. o. Druhlice) 7 km na jih od Dobříše

7.Ostrov (v. v.), ves nad potokem З km na jih od Hořic

8.Ostrov, Wasserau (lid. Wosserau), ves v Českém lese 4 km jz. od Hostouně

9.Ostrov (v. V.), ves nad potokem (m. o. Slavošov) 11 km sev. od Dol. Královic

10. Ostrov, Michelsdorf (lid. Mistof, v. Sdb. 109), ves přes 4 km dlouhá podle potoka, který několika rameny obtéká část té vsi, 3 km zsz. od Lanškrouna

11. Ostrov, ves (m. o. Hradec) 1 km vých. od Ledče

12. Ostrov, n. ves v okolí Mimoně

13. Ostrov (v. v.), ves nad potokem 8 km záp. od Vys. Mýta

14. Ostrov (lid. Vostrov), dvůr mezi dvěma potoky (m. o. Hroška) 6 km jv. Od Opočna

15. Ostrov, ves (m. о. Senice) 7 km sv. od Poděbrad - Ves je téměř obklopena svodnicemi, t. j. odvodňujícími hlubokými příkopy. Od německé vrchnosti dostala tato nová česká ves německé,a k tomu naprosto umělé jméno Laubenthal, Laubethal (= Laube 'besídka, podloubí + Thal 'údolí'). Ale to bylo zatlačeno lidovým jm. Ostrov, které zde mělo význam spíše jen obrazný.

16.Ostrov (lid. Vostrov, ve Vostrově, do Vostrova), ves ležící pod Ostrovem — tak se jmenuje malá okrouhlá výšina s lesíkem u Prachatic Zde byl pův. význam jména Ostrov jen obrazný.

17.Ostrov, Nesselfleck, ves u Div. Orlice v rozsáhlých lesích (m. o. Bartošovice) 8 km v(jv.) od Rokytnice v Orl. h.  Také zde je Ostrov jméno jen obrazné. Tato malá osada leží v rozsáhlých lesích jako nepatrný ostrůvek. Něm. jm. Nesselfleck má v 1. členu Nessel 'kopřiva' a v 2. ČI. Fleck 'kus .. místo' a označovalo zde místo neúrodné, kde se dařily jen kopřivy, srov. m. jm. Kopřivná a Kopřivnice na Moravě

18.Ostrov, n. ves při cestě od Hvězdy Strašecké ke Mšeci (záp. od Slaného)

19.Ostrov, něm. Ostrau, ves 6km jjv. od Stříbra. Také tato ves má jméno jen obrazné.

20.Ostrov, něm. Ostrau, ves mezi dvěma potoky 10 km jv. od Tachova 21.Ostrov, n. ves u Vel. Března vých. od Ústí п. L.

22.Ostrov, Schlackenwerth (lid. Slokawee), město v bažinaté rovince nad Bystřicí, která zde přijímá dva přítoky a jedním ramenem obtéká část města, 10 km sv. od Karl. Var. Tato obec byla založena od Slávka z Oseká, zakladatele kláštera oseckého (1188—1226), a po něm pojmenována Slawkenwert = Slávkův ostrov. Slávkův. Syn Bohuslav dal klášteru oseckému také patronát kostela ostrovského

23.Ostrov, v. Hamr (Veselí n. Luž.)

 24.Ostrov, ves v ohybu řeky Blanice

25.Ostrov, v. jm. Sv. Dobrotivá (Zbiroh) 26.Ostrov, n. benedikt. klášter na ostrově v řece Vltavě u Davle na jih od okr. m. Zbraslavě 27.Ostrov, v. jm. Víska (Žlutíce)

 

Na Moravě (dle knihy "Místní jména na Moravě a ve Slezsku") se jedná o obce:

1.Ostrov  Ves 11 km zsz od Tišnova, nyní část obce Zďárec. Ves dočasně zanikla a byla 1786 obnovena parcelací dvora.

2.Ostrov Zanikl v okolí Rosic (Ivančicko).

3.Ostrov (nad Oslavou)  Městys 8,5 km jjv od Žďáru.

4.Ostrov (u Macochy) 1 Ves 9 km vsv od Blanska

 

V též:

*  http://mjc.ujc.cas.cz/search.php?where=strana&svazek=III&heslo=0297&useregexp=no

* https://spjms.ujc.cas.cz/

 

 

 

Použité zdroje

* REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. 2., nezměn. vyd. Voznice: Leda, 2012. 752 s. ISBN 978-80-7335-296-7.

* PROFOUS, Antonín, SVOBODA, Jan a ŠMILAUER, Vladimír. Místní jména v Čechách: jejich vznik, původní význam a změny. Vydání I. Praha: Česká akademie věd a umění, 1947-1960. 5 svazků.

* HOSÁK, Ladislav a ŠRÁMEK, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Academia, 1970-1980. 2 sv.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.01.2019 01:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu