Etymologický význam slova "rozhodnutí"

Text dotazu

Dobrý den, rád bych znal etymologický význam slov: "rozhodný", rozhodování, apod.

Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

slovo rozhodnout se je odvozeno od slova hodit se. Výklad tohoto a dalších příbuzných slov z "Českého etymologického slovníku" uvádíme zde:

"hodit se, vhodný, příhodný, shodný, shodovat se, shoda, dohoda, dohodnout se, rozhodovat (se), výhoda pohoda, pohodlí pohodlný, nehoda aj. všeslovanský - polsky godzić się, rusky godít´sja, srbsky/chorvatsky gótiti "hovět", staroslověnsky goditi téhož významu praslovansky *goditi (sę,) je příbuzné s lotyšským gadīt "zasahovat, získávat", guoda "čest, hostina", středodolnoněmecky gaden "vyhovovat, líbit se", německy gut a anglicky good "dobrý" i staroindicky gádh- "pevně přidržet", vše se vyvozuje z indoevropského *ghedh-/*ghodh- "spojit, být spjat"."

Přímo slovo "rozhodnout, rozhodnutí či rozhodný" bohužel ani jeden nám dostupný etymologický slovník neuvádí. Ke slovu "rozhodný" můžeme pouze uvést informace ze "Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost":

"rozhodn|ý příd. 1. důležitý, závažný 1, významný 1, rozhodující: r. okamžik 2. rázný, energický, rezolutní, odhodlaný 1: r. člověk; odpověděl rozhodným ne 3. hovor. nepochybný, opravdový 1: nová hra je rozhodným úspěchem; -ě přísl. k 2: jednat rychle a rozhodně.; -ost, -i ž: se vší rozhodností žádat; rozhodně část. modál. určitě 1, 2: to bude rozhodně lepší."

Použité zdroje

LYER, Stanislav a Josef HOLUB. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. 2. rozšíř. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978, 527 s.

REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2001, 752 s. ISBN 80-85927-85-3.

MEJSTŘÍK, Vladimír. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Vyd. 3., opravené, dotisk. Praha: Academia, 2005, 647 s. ISBN 80-200-1080-7.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

27.04.2015 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu