Etymologický původ slova lůno

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych znala původní význam slova lůno. Vím, že je ze staršího luono a kroužek pak přešel nad u. Ale nenašla jsem původní význam. Jde mi o zvukovou podobnost slova luna, které je z latiny a znamená zářící, svítící, někde jsem se dočetla, že se může použít ve spojení čistý. Tam jedině mne napadla souvislost, že v lůně vzniká čistý život, ve smyslu zázračný. Je možné, že kdysi měla tato dvě slova luna a lůno něco společného?
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

slovo lůno (staročesky lóno, luono) se vyskytuje ve významech vztahujících se k mateřskému životu, zevním rodidlům, klínu a spodní části trupu, např. matčino lůno, přeneseně lůno přírody, lůno země, lůno církve.

Slovo luna ve významech měsíc, zář, zářivý má slovanský původ odvozený od slova louksná (svítící). Slovo není převzato z latiny, ačkoli má shodný hláskový i významový vývoj s latinským lūna (měsíc).

Přes zvukovou podobnost i slovanský původ slov lůno a luna nebyla nalezena jejich významová souvislost.

 

Použité zdroje:

Příruční slovník jazyka českého, Díl II (K-M), Praha 1937–1938

HOLUB, Josef – KOPEČNÝ František, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1952

MACHEK Václav, Etymologický slovníka jazyka českého, 3. vydání, Praha 1997

REJZEK Jiří, Český etymologický slovník, Praha 2001

HOLUB Josef – LAYER Stanislav – LUTTERER Ivan, Stručný etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, Praha 1978

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.06.2017 01:54

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu