Etymologický původ slova "lub"

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla etymologický původ slova "lub" (v souvislosti s příslovím "mít něco za lubem"). Moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

slovo /“lub“/ může označovat obvodový dřevěný kruh u síta, také obednění mlecích kamenu (kdysi ve mlýně).
/“Míti něco za lubem“/ znamená „mít něco schovaného pro sebe“ (mlynářovi zbylo vždy za lubem trochu mouky, i když mlečovi odevzdal zdánlivě všechnu), nyní přeneseně i „mít kromě obvyklého jednání ještě jiný, tajný úmysl“.
Původně praslovanské slovo /“lubь“/ označovalo patrně podkorní vrstvu dřeva, pak lýko (význam „lýko“ má v některých pozdějších slovanských jazycích, má jej i latinské slovo /“liber“/ - zřejmě příbuzné – potom používané na označení knihy: dříve se psalo na onu vnitřní část korovou). /“Lubь“/ bylo přenášeno i dále: na korkovitou kůru břízy a jilmu, pak na kůru vůbec. Z nich se dělaly nádobky na jahody apod., mírky na obílí, někde snad i luby na síta (srov. moravsky /“lubovica“/ - „míra na obílí“, hanácky /“lóbek“/ - „nádoba na mouku nebo otruby“).
/“Lub“/ jakožto mlýnský termín není původní: domácí ruční žernov býval zasazen v kadlubu vydlabaném v jednom kusu dřeva, mlýnský žernov byl obedněn dlužemi jako díž – zde staré /“kadlub“/ bylo vytlačeno rýmovým slovem /“lub“/.

Zdroj:

Machek, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.05.2008 15:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu