Etymologické slovníky

Text dotazu

Prosím o sdělení (pokud možno web - adresy)
přístupů do etymologicky vedených slovníků - český jazyk.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste měl na mysli především slovníky dostupné volně na internetu, z těch jsme nalezli pouze jediný - http://corpus.sweb.cz/. Není příliš obsáhlý, vznikl jako školní projekt studentů Akademického gymnázia v Praze.

Několik etymologických slovníků je k dispozici v tištěné podobě, záznamy naleznete v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc):

* REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník. Voznice : Leda, 2001. 752 s. ;
22 cm. ISBN 80-85927-85-3.
- tento slovník je k dispozici také v elektronické podobě na CD-ROM:
http://www.leda.cz/jazykove-slovniky-ucebnice.php?i=91

* MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Fotoreprint 3. vyd. z roku 1971. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 866 s. ; 24 cm.
ISBN 80-7106-242-1.

* Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost: historie a původ slov / [Jan Hugo, hlavní editor]. Praha
: Maxdorf, c2009. 501 s. ; 24 cm. ISBN 978-80-7345-198-1.  

* Staročeský slovník. -- 1. vyd.. -- Praha : Academia, 1968-. --    sv. ; 25
cm. ISBN 978-80-200-1635-5 (2008 : vol. l. v přebalu)  
Slovník zpracovali různí editoři -- U sv. 1 na tit. s. chybně název seš. a vročení -- Ve sv. 8 končí 1. díl Staročeského slovníku stranou 1119 a začíná 2. díl s názvem Obilé-ožžený -- Od sv. 19 mají jednotlivé sv. ISBN -- Sv.
mají různé číslování stránek -- Počet výt. se mění -- Sv. 20, 22-26 jako volné l. v přebalu. -- Obsahuje bibliografii. -- Navazuje na: dvousvazkový Slovník staročeský J. Gebauera z r. 1970
* jazykové slovníky * výkladové slovníky * etymologické slovníky

* HOLUB, Josef; LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992 (Praha :
Mistral). 483 s. ; 21 cm. ISBN 80-04-23715-0.

Slovníky týkající se původu osobních nebo zeměpisných jmen, např.:

* LUTTERER, Ivan; ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku : slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem původu a historického vývoje. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1997. 317 s. : mapky ; 21 cm.
ISBN 80-85808-50-1. 

* LUTTERER, Ivan; KROPÁČEK, Luboš; HUŇÁČEK, Václav. Původ zeměpisných jmen:
etymologický slovník 1000 vlastních jmen zemí, měst a přírodních objektů z celého světa. Praha : Mladá fronta, 1976 (Mír 6). 300 s. ; 20 cm. (Malé encyklopedie ; sv. 1)
Resumé: Příručka - dílo tří lingvistů různé specializace - obsahuje stručné etymologické výklady více než 1000 vlastních jmen světadílů, oblastí, států, zemí, ostrovů, hor, řek a především měst z celého světa. Heslový odstavec oficiální a české a zčeštělé podoby přibližnou lokalizaci zeměpisného jména, popř. další fyzickogeografickou charakteristiku objektu, stručný historický výklad o vzniku nebo založení lokality a o nejdůležitějších dějinných proměnách, týkajících se místa a jeho obyvatel, a výklad o původu zeměpisného jména, tj. o jeho vzniku, významu a vnitřních i vnějších změnách.
 
* MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Praha: Agentura Pankrác, 2010. 229 s. ;
24 cm. ISBN 978-80-86781-14-3.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie 250 nejčastějších příjmení. Praha : Epocha, 2002. 319 s. ; 21 cm. ISBN
80-86328-10-4.  

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená: malá encyklopedie nejčastějších příjmení. II. díl, jména na 251.-501.místě, Adam - Žižka. Praha : Epocha, 2003. 381 s. ; 22 cm. ISBN 80-86328-30-9.

* MATES, Vladimír. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem.
Praha: Epocha, 2004. 298 s. ; 22 cm. ISBN 80-86328-58-9 

* RAMEŠ, Václav. Po kom se jmenujeme? : encyklopedie křestních jmen. Praha :
Libri, 2003. 498 s. : il. ; 22 cm. ISBN 80-7277-197-3.
Dostupné také online na stránkách nakladatelství Libri:
http://libri.cz/databaze/jmena/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 09:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu