Etruskové

Text dotazu

Dobrý den, hledám informace i Etruscích. Pomůžete mi? Děkuji a přeji hezký den.

Odpověď

Dobrý den,

Etruskové, národ, který ve starověku obýval v záp. části střední Itálie kraj stejného jména (dn.Toskánsko). Původ Etrusků není zatím bezpečně doložen. Převládá názor, že šlo o přistěhovalce z Malé Asie nebo Blízkého Východu, což měly potvrzovat i jejich legendy. Podle jiné teorie šlo ale o původní obyvatelstvo. Stejně neobjasněný je i původ jazyka; etruština se dochovala především na nápisech na náhrobcích, urnách, stěnách hrobek - počet nápisů se odhaduje asi na 10.000. Příchod Etrusků do Itálie se vymezuje obdobím od 1. třetiny 1. tisíciletí do 8. stol.př. Kr. Rozkvět moci a vlivu byl největší na konci 7. a v 1. pol. 6. stol.př. Kr. Měli výrazný urbanistický talent, k městům (snad jich bylo 12) patřili mj. dn. Řím, Mantova, Bologna). V té době v Římě také vládla etruská dynastie Tarquiniů. K ústupu Etrusků ze sev. Itálie přispěli výrazně Keltové, kteří se objevili koncem 5.stol. př. Kr. Také Řím se v té době zbavuje etruského vlivu. Následná romanizace národa i území nakonec potlačila etruský jazyk a částečně i kulturu. Správa etruského území nebyla sjednocená, města byla ekonomicky samostatná.
Etruskové byli dobří zemědělci, vynikající řemeslníci, zpracovávali měď, cín, stříbro, žel. rudu, alabastr i mramor. Byli v obchodním styku s Kartágem, Řeckem a Foinikií. Vedle iónských se objevily i etruské mince. Náboženství mělo důležité místo v jejich životě významné místo (dokládají zprávy Senecy, Plinia, Livia a dalších Římanů). Božstva se dělila na nebeská (v čele trojice Tinia, Uni a Menrva)a podsvětní (Vetise, někdy zv. Mantus, Mania=Persefoné a Déméter). Atributy a hlavně vlastnosti a charakter bohů upomínají na řecké i pozd. řím. bohy. Výtvarné umění vykazuje orientální a řecké vlivy, ale zároveň obsahuje i originální charakter, čerpaný z místních tradic, jedná se o stavby, nástěnné malby, volnou i reliéfní plastiku, drobné předměty zpracované uměl. řemesly. Nejpůvodnější jsou jejich stavby : zbytky silnic, mostů, opevnění, stoky dokládají samostatný přístup etrus. stavitelů. Nástěnné hrobkové malby jsou větším dílem fresky, náměty čerpají hl. ze života zámožných občanů, z mytologie, řidší jsou krajinářské motivy. Plastiky jsou převážně z terakoty, bronzu a kamene. Nádoby, nákladně zdobené, byly především z bronzu. Krásné šperky jsou často zdobeny granulací a filigránem. (Nádoby i šperky byly dováženy i na naše území). Díla jsou anonymní a datování často nejisté. Římané převzali mj. stavební techniku, toskánský sloup, typ válcovitého náhrobku, tvar sarkofágu, půdorys atriového domu. Toskánská gotika a zvl. renesanční toskánské umění vykazují etruské vlivy. Základní informace podle: Encyklopedie antiky (Praha, 1973).
Pokud by Vám stačily informace v rozsahu podrobného hesla z odborné encyklopedie, doporučujeme tyto 2 publikace:

Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973, s. 180-184.
Signatury: * 54 F 29722-23 * SF II 11482-84 * SF II 13116-17

Slovník antické kultury. Praha : Svoboda, 1974, s. 195-198
Signatury: 54 D 41171 * 54 F 41455 * SF II 12864-66

Z databáze NKC Národní knihovny
(http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc)
vybíráme 6 odborných prací, zabývajících se dějinami Etrurie, vývoje Etrusků a jejich kultury. Shrnují dosavadní znalosti o tématu, které se opírají o soudobé archeologické průzkumy a vědecké bádání.

Barker, Graeme, 1946-
Etruskové / Graeme Barker a Tom Rasmusen ; [z anglického originálu ...
přeložila Jana Pečírková]. -- Vyd. 1.. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. -- 423 s. : il., mapy, plány ; 21 cm
ISBN 80-7106-351-7 (váz.) : Kč 355,00
* Etruskové -- dějiny
Signatury:* 54 H 247251* 54 H 248167* I 437395* SF II 073838

Prayon, Friedhelm, 1941-
Etruskové : dějiny, náboženství, umění / Friedhelm Prayon ; [z německého originálu ... přeložila Monika Kuprová]. -- Vyd. 1.. -- Praha : NS Svoboda, 2002. -- 108 s. : il., mapy ; 19 cm. -- (Vědět a znát)
ISBN 80-205-1029-X (váz.)
Signatury:* 54 K 074074* I 406460* SF III 021207* SF III 021286

Keller, Werner, 1930-
Etruskové / Werner Keller ; Z něm. orig. Denn sie entzündeten das Licht přel. Radislav Hošek ; Doslov: Václav Marek. -- 2. vyd.. -- Praha : Orbis,
1975 (ST 1). -- 386, [4] s. : [32] s. fot. a barev. fot. příl. ; 8°. -- (Stopy, fakta, svědectví)
* Umění výtvarné etruské * Etruskové - dějiny - výklady populární
Signatury:* II 076264* SF II 014473

Bouzek, Jan, 1935-
Etruskové - jiní než všechny ostatní národy / Jan Bouzek. -- Vyd. 1..
-- Praha : Karolinum, 2003. -- 216 s., [24] s. obr. příl. : il., plány ; 23 cm. -- (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.
Monographia, ISSN 0567-8307 ; 161)
ISBN 80-246-0516-3 (brož.)
* Etruskové -- dějiny
Signatury:* 54 F 075671* II 136274* SF II 072675

Bouzek, Jan, 1935-
Svět Etrusků : průvodce výstavou v paláci U hybernů Praha 1989 / sest.
Jan Bouzek ; M. Dufková ; L. Kulichová ; fot. V. Dvořáková, A. Hašler, O.
Hájek ; il. A. Myslivcová ; graf. úprava L. Schindler. -- Praha : Min.
kultury ČSR : Národní muzeum, 1989 (TZ). -- 131 s. : obr., fot. ; 21x22 cm
ISBN (Brož.) : 25 Kčs
* Etruskové - původ, dějiny a kultura - stol. 8. př. nl. - př. n. l. - katalogy výstav
Signatury:* 54 H 139015* II 096321

Burian, Jan, 1929-
Záhadní Etruskové / [Autoři:] Jan Burian, Bohumila Mouchová. -- 2.
vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1974 (Mír 6). -- 271, [3] s. : [64] s. fot.
příl. [16] s. barev. fot. příl. ; 8°. -- (Kolumbus ; Sv. 30)
ISBN (Váz.)
Resumé: Poutavě psaná knížka o Etruscích, kteří patřili mezi nejvyspělejší starověké národy, vychází ze současných znalostí vědy. Vypráví, jak byli Etruskové zapomenuti a znovu objeveni, dotýká se tajemství jejich původu a řeči. Snaží setaké objasnit základy moci i příčiny pádu Etrusků, rekonstruuje etruský život a přibližuje bohatství výtvarného umění. Druhé vydání zachovává původní členění látky a zachycuje nové poznatky, k nimž etruskologie v posledních letech dospěla..
Signatury:* 54 K 040050* I 219151* SF III 004728

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.02.2008 09:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu