etopedie, termíny

Text dotazu

Zajíémala by mě přesná formulace následujících termínů v etopedii: reedukace, konpenzace, rehabilitace, moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

Publikace Základy etopedické terminologie uvádí následující definici reedukace, kompenzace a rehabilitace:

KUJA, Jindřich. Základy etopedické terminologie. Olomouc : Univerzita Palackého, 1989. s. 14-15

Metody speciální pedagogiky etopedické základní - souhrny postupů, kterých pouežívám v etopedii k dosažení cíle sociální integrace resocializací obtížně vychovatelného jedince. Použití základních metod speciální edagogiky má v etopedii svoji specifičnost.
- Reedukace je založena na odstraňování negativních jevů v životě narušených jedinců, orientuje se na nahrazení motivací disociálního či antisociálního chování, vytváření nových pozitivních hodnotových orientací mravně narušených, přijímání společenských norem a zařazení do společenského života. Směřuje k odstranění defektivity, ale i defektu, je-li rázu sociálního.
- Kompenzace je v etopedii chápána jako náhrada původního patologického prostředí vhodným, odstranění citové karence sycením citových potřeb, náhrada pologického jednání hodnotným a prospěšným.
- Rehabilitace - zajišťuje působení na celou osobnost postiženého jedince, úpravu životního prostředí, společenských vztahů, profesionální orientaci a pracovní začlenění defektních jedinců. Rehabilitace směřuje k optimálnímu společenskému a pracovnímu zařazení. Převýchovný proces má svoji rehabilitační fázi, v níž si jedinec ověřuje v přirozených podmínách efektivnost nacvičeného chování, postupně se osamostatňuje /od samostatných vycházek, přes pracovně výchovné skupiny, podmínečné propuštění po ukončení ústavní výchovy/. Přechodu musí být plynulý, aby se překlenula adaptace do reálného života.

Další definice můžete nalézt v těchto knihách:
ŠVARCOVÁ, Eva. Úvod do etopedie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 90-91. ISBN 80-7041-449-9.

KUJA, J.; FLODER, J. Etopedie. Olomouc : Univerzita Palackého, 1989. s. 57-59.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.01.2008 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu