Etnografie firemní kultury, firemní kultura

Text dotazu

Existují texty, knihy, články, týkající se firemní kultury resp. etnografie firemní kultury? Hledám i cizojazyčné zdroje týkající se tohoto tématu.

Odpověď

Dobrý den,
tématu firemní kultury se věnuje celá řada publikací. Níže uvádíme pouze některé vybrané tituly uvedené v Online katalogu Národní knihovny ČR (http://aleph22.nkp.cz/cze/nkc ) a Souborném katalogu ČR(http://aleph22.nkp.cz/cze/skc):

Knihy v českém jazyce (Online katalog Národní knihovny ČR:
* KOWALIKOVÁ, Petra, PAPŘOKOVÁ, Anna a JANÍKOVÁ, Markéta. Firemní kultura. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 171 s. ISBN 978-80-248-2982-1. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002463804&local_base=NKC)
* KOWALIKOVÁ, Petra, ed. a ŠIMEK, Dušan. Firemní kultura a lidé v organizaci: sborník z odborné konference konané dne 30. listopadu 2012 v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. 120 s. ISBN 978-80-248-2954-8. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002442640&local_base=NKC)
* BROOKS, Ian. Firemní kultura: jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xiii, 296 s. Business books. Praxe manažera. ISBN 80-7226-763-9.( http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001256406&local_base=NKC)
* MÜLLEROVÁ, Lenka a ŠIMEK, Zdeněk. Podniková kultura. 2., aktualiz. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2012. 133 s. Edice učebních textů. ISBN 978-80-86730-84-4. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002367890&local_base=NKC)
* MÜLLER, David et al. Kultura organizace je cestou ke strategii. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2013. 267 s. Action Learning - praktický management; sv. 4. ISBN 978-80-7261-265-9. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002534851&local_base=NKC)
* MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. 1. vyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2010. 148 s. ISBN 978-80-7265-075-0. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002094743&local_base=NKC)
* MICHALÍK, David a PALEČEK, Miloš. Kultura a komunikace v podnikovém prostředí. Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010. 109 s. ISBN 978-80-86973-32-6. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002115909&local_base=NKC)

Zahraniční dokumenty:
* Advancing ethnography in corporate environments: challenges and emerging opportunities [online]. Walnut Creek, CA: Left Coast Press, Inc., 2012, C2013 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=106189 ( http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002547702&local_base=NKC )
* BUSSMANN, Uwe. Organisational cultures: networks, clusters, alliances [online]. Hamburg, Germany: Anchor Academic Publishing, 2014. Compact [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-3-95489-621-9. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10856479. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002689073&local_base=NKC)
* SCHNEIDER, Benjamin. Organizational climate and culture. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1990. xxv, 449 s. ISBN 1-55542-287-X. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001898656&local_base=SKC)
* The handbook of communication and corporate reputation [online]. Chicester [England]: Wiley-Blackwell, 2013. Handbooks in communication and media; 46 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10680778. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002579295&local_base=NKC)
*SPARROW, Jane. The culture builders: leadership strategies for employee performance [online]. Burlington, Vt.: Gower, C2012 [cit. 2015-04-30]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10590599. (http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002606655&local_base=NKC)

Konkrétní příklad etnografické studie:
* HREŠANOVÁ, Ema. Kultury dvou porodnic: etnografická studie. Vyd. 1. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. 216 s. ISBN 978-80-7043-749-0.

Další vhodnou literaturu můžete dohledat prostřednictvím již zmíněného Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc  a Jednotné informační brány: http://www.jib.cz . K dohledání vhodných zahraničních článků a e-knih můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/), Souborné katalogy WorldCat: http://www.worldcat.org/, Europeana: http://www.europeana.eu/portal/ či obsáhlý katalog knihovny Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html

 

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2015 15:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu