etnografie

Text dotazu

Dobrý den, obracím se na vás s prosbou, jestli byste mohli zjistit, kde na internetu či v nějaké knize mohu zjistit něco o etnografii(kdy vznikla, kdo ji používal, čím se zabývá....).Předem děkuji.

Odpověď

Etnografie (z řeč.), národopis, jako obor u nás vzniká na zač. 19. st. "... jest nauka, jejímž předmětem jest národ a veškerá jeho bytnost... zvláštní pozornost jemu jest věnována teprve od 1. pol. předešlého (tj. 19. st.)".
Obor u nás začíná sbíráním národních písní, pohádek a pověstí, národních zvyků, krojů atd. Sběratelské aktivity odborných pracovníků i amatérských nadšenců vyvrcholily Národopisnou výstavou Českoslovanskou (Praha 1895), která iniciovala vznik Národopisné společnosti a Národopisného musea. (Podle (Ottova slovníku naučného. D. 17. Praha, 1901) "... kulturně historická věda zabývající se materiální a duchovní kulturou národů, národností, etnických skupin ap. Studuje vývoj a funkci obydlí, oděvu, obživy, obchodní směny, pracovního nářadí, zbraní, sociálních institucí; zabývá se sběrem, popisem, srovnáváním a hodnocením jak dílčích, tak obecných projevů lidské kultury". (Malá československá encyklopedie. D. II: D-CH. Praha, 1985.)
Publikační základnou pro národopisné stati a studie byly především: Národopisný věstník českoslovanský (1906-), časopis Český lid, který od r. 1891 vydával Č. Zíbrt; práce z oboru vycházely pravidelně v Časopise Moravského musea v Brně a v Časopise Národního musea v Praze. Vědecký časopis Československá ethnografie vydáválo nakl. ČSAV od r. 1953. K předním českým etnografům patřil mj. Lubor Niederle (1865-1944), Čeněk Zíbrt (1864-1932), Karel Chotek (1881-1967), Vilém Pražák (1889-1976), Jiří Horák (1884-1975), Ludvík Kunz (1914-2005); k významným sběratelům lid. písní a folklóru mj. patřili B. Němcová (1820-1862), Karel Jaromír Erben (1811-1870), František Sušil (1804-1868), Karel Plicka ( 1894-1987).
Vědecká a odborná činnost oboru je soustředěna kolem Etnologického ústavu AV ČR (do r. 1998 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV): www.eu.cas.cz.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.02.2008 11:19

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu