etnické menšiny

Text dotazu

literatura o etnických menšinách v ČR, Slovensku se zaměřením na romskou etniku

Odpověď

Dobrý den, literatury, která se věnuje českému a slovenskému romskému etniku, bylo vydáno poměrně velké množství. Jednotlivé tituly je možné dohledat v Online katalogu Národní knihovny ČR: http://sigma.nkp.cz/cze/nkc (vyhledávací výrazy: Romové Česko, Romové Slovensko, romsk* apod.) Pro ukázku uvádíme některé vybrané publikace:
* Historie a současnost romského etnika I. 1. vyd. Praha : HMČ UK, 2000.ISBN 80-238-5270-1.
* HANZAL, Jiří. Cikáni na Moravě v 15. až 18. století : dějiny etnika na okraji společnosti. 1.vyd. Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004.ISBN   80-7106-508-0.
* Černobílý život. Praha : Gallery, 2000. ISBN 80-86010-37-6.
* NEČAS, Ctibor. Historický kalendář : dějiny českých Romů v datech. 2., přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.ISBN 978-80-244-1747-9.
* DAVIDOVÁ, Eva. Romové a česká společnost : hledání domova, porozumění a vzájemného soužití. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2001. ISBN 80-238-7739-9.
* JAKOUBEK, Marek. Romové - konec (ne)jednoho mýtu : tractatus culturo(mo)logicus. 1.vyd. Praha : BMSS-Start, 2004.ISBN 80-86140-21-0.
* NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5., dopl. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0497-4.
* "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-76-8.
* NAVRÁTIL, Pavel. Romové v české společnosti. 1.vyd. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-741-8.
* RYBÁŘ, Radovan. Společenské soužití s národnostními menšinami (Romové). Brno : CERM, 2000. ISBN 80-7204-143-6.
* JAKOUBEK, Marek. Romské osady v kulturologické perspektivě. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. ISBN 80-7239-140-2.

Obor

Antropologie, etnografie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

15.04.2009 15:29

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu