Etický kodex Asociace klinických psychologů

Text dotazu

Dobrý den, prosím o doporučení vhodné literatury ke zpracování práce na téma Etický kodex Asociace klinických psychologů České republiky. Za odpověď předem děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

za datum vzniku vědecké psychologie je považován rok 1879, kdy německý filozof a fyziolog Wilhelm Wundt zakládá v Lipsku první psychologickou laboratoř. Mezi významné osobnosti v dějinách lékařské etiky, potažmo psychologické etiky, by mohl být považován i Jan Ámos Komenský, jehož zásluhy o rozvoj etiky v lékařství a duševní hygieně jsou zapomínané, dále zakladatel Červeného kříže Henri Dunant nebo Albert Schweitzer, který ve svém díle spojuje ty největší hodnoty, kterých bylo v etice dosaženo.

Zdroj: HANUŠ, Herbert a kol. Vybrané kapitoly z lékařské psychologie. Praha:  Katedra psychiatrie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 1994.

Zde je několik bodů z Etického kodexu AKP:

Etický kodex Asociace klinických psychologů slouží k ochraně klienta před poškozením v důsledku nevhodně použitých psychologických postupů.

Etický kodex je podkladem pro řešení sporných otázek, vzniklých ve vztahu klinického psychologa a klienta, resp. klinického psychologa a jiného odborného pracovníka.

Etický kodex je závazný pro všechny členy Asociace klinických psychologů...

http://www.akpcr.cz/content/view/12/50/ Knihy, příp. články, k problematice etického kodexu můžete hledat v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR na www.nkp.cz

(katalogy a databaze, elektronický katalog, baze NKC (knihy) a článková databaze ANL). Vyhledávat můžete podle klíčových slov a jejich kombinací (kodex, etika, etický kodex, psychologie, kodex psychologa, asociace psychologů,...).

Na ukázku jsme pro Vás vybrali z baze NKC:

PLANTE, Thomas G. Současná klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-963-2. Obsáhlé kapitoly na stranách 303-323 a 385-399 aj.

Výchovné poradenství. Výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.12.2009. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-498-5.

YONTEF, Gary M. Gestaltterapie. Uvědomování, dialog a proces. Historie a současnost. Praha: Triton, 2009.

VAŠINA, Lubomír. Inspiromat somatické psychoterapie-sanoterapie. Řada klinicko-psychologická a psychoterapeutická. Brno: Asociace pro somatickou psychoterapii, 2006. ISBN80-210-4193-5. V této knize je soupis velkého množství použitých pramenů, mohla by v něm být i literatura k Vámi sledované problematice.

Doporučujeme obrátit se i na Asociaci klinických psychologů http://www.akpcr.cz/component/option,com_frontpage/Itemid,1/.

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.01.2013 11:41

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu