estetická výchova u předškolních dětí

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zjistit, zda existuje literatura, která se přímo zabývá estetickou výchovou u dětí předškolního věku.

Odpověď

Dobrý den,

literaturu k určitému tématu můžete vyhledávat ve volně dostupných katalozích na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Zde bychom Vám doporučili zejména následující zdroje:

* Souborný katalog ČR (báze SKC) - zde dohledáte tituly v českých knihovnách; u každého záznamu je navíc informace, která knihovna daný titul vlastní; knihy, které nejsou ve vaší knihovně, můžete dostat zapůjčené z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

* Online katalog Národní knihovny ČR (báze NKC) - dokumenty ve fondu NK ČR; s ohledem na právo získávání povinného výtisku by zde měla být evidována většina české produkce

* Články v českých novinách, časopisech a sbornících (báze ANL) - výběrová databáze českých článků od r. 1991

Pro vyhledávání je dobré zadat kombinaci klíčových slov předškolní, děti, výchova, estetika apod. Pro dosažení co největšího počtu výsledků doporučujeme využít zástupný znak *, který umožni vyhledaní slova se stejným kořenem, ale různými příponami; např. po zadání esteti* budou vyhledány tvary estetika, estetický, estetická atd. Počet výsledků se tak zvýší.

Příkladem Vám uvádíme některé z publikací, které se věnují přímo estetické výchově, vyhledané v Souborném katalogu ČR:

* ZEMANOVÁ, Martina, ed. Děti - škol(k)a - umění: sborník z konference 21.10.2010 [CD-ROM]. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011. Sborníky. Požadavky na systém: Adobe Acrobat Reader, prohlížeč obrázků (jpg). ISBN 978-80-7414-339-7.

* O estetické výchově nejmenších. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 138 s. Na pomoc učitelům a vychovatelům.

* BERDYCHOVÁ, Jana. Estetika ve výchově dítěte. Informatorium, 2005, 12(1), s. 8. ISSN 1210-7506.

Resumé: Estetická výchova v předškolním věku jako nástroj všestranného rozvoje osobnosti dítěte. Vytváření vztahu ke kráse. Rozvoj pohybu a estetické prožitky, platné principy. Oblasti estetické výchovy, ve kterých jsou nutná zlepšení.

* Umění otvírá duši dítěte. Evropský seminář OMEP v Praze. Informatorium 3-8, 1997, 4(5), s. 4-7. ISSN 1210-7506.

Klíčová slova: vzdělávání učitelů * učitelka * mateřská škola * předškolní dítě * předškolní výchova * umění * estetická výchova * semináře * OMEP

* KOHÁKOVÁ, Lenka. Estetická výchova a rozvoj tvořivosti: Závěrečná zpráva orientačního výzkumu. Praha: Ústav pro výzkum kultury, 1987. 53 s.

Klíčová slova: tvořivost - rozvoj - výchova estetická - děti věku předškolního

* ZALEWSKA-PAWLAK, Mirosława. Wychowanie estetyczne dziecka w wieku przedszkolnym: Geneza i rozwój problematyki w polskiej teorii pedagogicznej. 1. wyd. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1988. 154 s. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica; Zesz. 20.

Klíčová slova: Výchova estetická - děti - věk předškolní - příručky

Informace byste mohla najít také v obecně zaměřených publikacích o výchově dětí, dětech předškolního věku apod. Ukázkou uvádíme knihu obecně o pedagogice, kde je však kapitola věnující se přímo estetické a umělecké výchově:

* KALNICKÝ, Juraj. Základy pedagogiky I. Vyd. 1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2009. 117 s. ISBN 978-80-7248-543-7.

Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201002/contents/nkc20092025263_1.pdf

 

Příklad článků vyhledaných v bázi ANL:

* KOTRBOVÁ, Jarmila. Dětství sluší hravost. Noviny, 1992, 1(89), s. 13.

Klíčová slova: děti * předškolní věk * estetická výchova * hudebně pohybová výchova

* HAZUKOVÁ, Helena. Výtvarná výchova. Informatorium 3-8, 1995-1996, 3(6), s. 10-11. ISSN 1210-7506.

Resumé: Výtvarná výchova jako složka všeobecného vzdělání a speciální prostředek komplexní estetické výchovy. Rozvoj tvořivosti ve výtvarné výchově. Dětský výtvarný projev a jeho analogie s uměleckou tvorbou. Dětská tvorba je současně poznání, hodnocení a přetváření skutečnosti

 

Dále Vám doporučujeme využít služeb a zdrojů Národní pedagogické knihovny Komenského (http://npmk.cz/knihovna). Tato knihovna se specializuje na dětskou literaturu (pro děti i o dětech), výchovu, učitelství a související témata. Z jejich katalogu vybíráme:

* Nagyová, Klaudia. Hudobno - estetická výchova vo vekovej postupnosti. Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychológie Roč. 57, č. 2 (2005), s. 101-112.

* Berdychová, Jana. Estetika ve výchově dítěte. Informatorium : Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách Roč. 12, č. 1 (2005), s. 8.

Pokud byste uvítala také cizojazyčné články z odborných periodik, vyzkoušejte volně dostupnou databázi ERIC (http://eric.ed.gov/). Databáze ERIC (The Education Resources Information Center) se zaměřuje na shromažďování různých druhů dokumentů vztahujících se k výchově a vzdělávání. 

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2014 15:14

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu