Erby

Text dotazu

Jaký rody měli v erbu nějakou kytku????? Předem dík za odpověd

Odpověď

Neprve dovolte, abychom vás upozornili na drobné chyby ve formulaci vašeho dotazu.
Obracíte-li se na veřejnou instituci, je vhodné formulovat otázku; dále podle pravidel shody byste měl psát "rody měly", nikoli "měli".
K vlatnímu dotazu. Květiny nejsou v erbech až tak rozšířené jako například zvířata nebo některé předměty. Souvisí to se symbolikou, neboť například lev nebo orel mohou jistě lépe znázornit ušlechtilé lidské vlastnosti nežli například pampeliška.
Mezi nejrozšířenější květiny patří v heraldice třeba růže nebo lilie. Lilie byla symbolem francouzských králů a z Francie se šířila do jiných zemí. V Čechách ji měly v erbu nejčastěji rody na táborsku. Jedním z jejích nositelů byl Eberzvín z Hradiště.
Růži měl v erbu význačný rod Vítkovců, později například Rožmberkové, kteří jsou větví Vítkovců.

Prameny:
Erbovník, aneb, kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví / [napsal], ilustr., obálku navrhl a graf. upravil Milan Mysliveček. -- 1. vyd. -- Praha : Horizont, 1993. -- 159 s. : 64 s. barev. obr. ; 30 cm

Erbovník 2, aneb, Kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : [podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví / Milan Mysliveček ; úvod Petr Čornej]. -- Vyd. 1.. -- Praha : Horizont, 1997. -- 237, 58 s. : il., portréty, erby (část. barev.) ; 30 cm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.02.2008 12:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu