erb "koráb"

Text dotazu

Ráda bych se dověděla něco bližšího o historii erbu
"koráb" a o původu rodu, kterému náleží. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

dle "Erbovníku" byli držiteli erbu se znakem lodi (člunu, korábu) členové dvou vladyckých rodů. Jednalo se o rod Korků z Korkyně a Myšků ze Žlutic.

"Starý český výraz pro loď je kůrka (korka). Rod Korků z Korkyně má tedy loďku ve svém erbu jako mluvící znamení. Podle erbovní pověsti získal znak předek rodu Bleh od knížete, kterého při útěku z nepřátelského zajetí přepravil na loďce do bezpečí (...) Český vladycký rod z tvrze Korkyně u Dobříše, na níž se připomíná od 14. století. V letech 1413 až 1605 držel rod tvrz Suchdol u Příbrami. Pavel byl od roku 1532 jako pachole u královského dvora a o svých cestách sepsal zajímavý deník. Byl hejtmanem na Dobříši a koncem 16. století bojoval v Uhrách proti Turkům."

(zdroj: MYSLIVEČEK, Milan. Erbovník, aneb, kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechách a na Moravě : podle starých pramenů a dávných ne vždy věrných svědectví. 1. vyd. Praha : Horizont, 1993, s. 76.)

Druhým rodem, který měl ve znaku loď, byl rod Myšků ze Žlutic. Jednalo se o "starý český vladycký rod, který se v 16. století rozdělil do dvou linií.

První, hořesedlecká, vymřela v první polovině 17. Století, druhá držela počátkem 17. Století Barchov, Bítovany a další statky. Část rodu se vystěhovala za hranice. Johanna (1600 - 1650), ovdovělá Pětipeská z Chýš a Egerbergu, se provdala za Václava Eusebia z Lobkowicz (+ 1677). Protože podle rodového zákona Lobkowiczů bylo třeba ženit se pouze s ženami z hraběcího rodu, byla Johanna v roce 1638 povýšena do hraběcího stavu se jménem "na Zlunitzi". Jetřich (+ 1680) získal Radíkovice, které jeho synové Ferdinand Rudolf, Jindřich Felix a Václav Jetřich prodali. Potomstvo měl pouze Ferdinand Rudolf, ale jeho synové zahynuli v zahraničí a posledním po meči byl Jindřich (+ 1732), jehož synové Bernard a Adam zemřeli předčasně."

(MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. 1. vyd. Praha : Argo, 2008. s. 668. )

Celá řada šlechticů ovšem obdržela během středověku znak člunu jako osobní erb. Seznam těchto osob můžete nalézt v knize Augusta Sedláčka: Atlas erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty , sv.2:

SEDLÁČEK, August. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. sv. 2. Čechy. Část 1. 1. vyd. Praha : Academia. 2001.

Další informace můžete dohledat pomocí Prozatimní heraldické knihovny:

http://historie.hranet.cz/heraldika/

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

24.11.2011 11:28

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu