erb

Text dotazu

Dobrý den, doplňuji rodokmen našeho předka Františka Adolfa Šuberta, který byl ředitelem Národního divadla a zajímalo by mě, zda měl rodinný erb.

Odpověď

Dobrý den,

František Adolf Šubert pocházel z chudších poměrů. Jeho otec byl původně sedlář v Dobrušce (následně šenkýř a později zaměstnanec v dobrušském skladu tabáku). Držitelem šlechtického erbu tedy rodina Šubrtů nebyla.

Sám  František Adolf Šubert se ovšem hodně zajímal o genealogii svého rodu. Obsáhlý rodopisný materiál, který první ředitel Národního divadla vypracoval, se nachází dle níže uvedeného zdroje v jeho pozůstalosti. Není tedy vyloučeno, že si sám nějaký rodinný erb vytvořil či nechal vytvořit. Nám dostupná literatura o něm ovšem nehovoří.

 

Výtah ze svého rodopisného bádání vydal  F.A. Šubert jako soukromý tisk pod názvem Vývod rodu Šubrtů a Vobořilů ve východních Čechách s nejbližším příbuzenstvem, Praha,  1891. Do fondu Národní knihovny ČR se ovšem tento spis bohužel nedostal.

 

 

Šubertův vztah k šlechtictví se v průběhu jeho života proměňoval. O této otázce hovoří kniha "Dramatik František Adolf Šubert" následovně:

"Závažný dobový ohlas shledáváme v názoru na šlechtictví. V něm Šubert prošel zvláštním vývojem. V jeho studentských verších zhruba z let 1865 - 1866 jsme našli báseň Šlechtictví, vyjadřující hrdý demokratický despekt k aristokracii (...). Avšak později se autorův názor na šlechtictví hodně změnil. Jeho prvotiny, a to jak dramatické (Bech, Horymír), tak epicko-básnické (Mílina jilma), zabývají se skoro vesměs šlechtickými hrdiny, kteří ovládají další Šubrtovu dramatickou a částečně i prozaickou produkci na historické náměty (Král Jiří z Poděbrad, Petr Vok Rožmberk, Václav III.), než posléze pronikne opět z historického příšeří do popředí lidový moment (Probuzenci,  Jan Výrava), ač stále ještě tak, aby se šlechtě neublížilo jako společenskému stavu. Nepřispěl-li k tomu původ po matce z rodiny panských zaměstnanců, co ke šlechtě vzhlíželi jako ke svým chlebodárcům, pak zajisté hrál roli program staročeské strany, který se zřejmě projevil v obou dramatech lidových. Praktikus je první Šubrtovo městské drama, kde o problém šlechtictví vůbec nezavadil, i když právě v čase, jejž líčí, byly styky staročeských politiků, zvláště Riegra, s konzervativní aristokracií velmi aktuální."

(VESELÝ, Antonín a KUČERA, Martin, ed. Dramatik František Adolf Šubert. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. str. 226 - 227.

 

Pozůstalost Františka Adolfa Šubrta by měla být uložena v Památníku národního písemnictví:

Šubert František Adolf (1849 - 1915)

Název fondu (sbírky):Šubert František Adolf Uloženo v archivu: Literární archiv Památníku národního písemnictví Místo vzniku fondu (sbírky):

Časový rozsah: 1849-1915

Metráž:0 bm zpracováno (z toho 0 bm inventarizováno), 11,6 bm nezpracováno

Přístupnost: Archivní soubor není přístupný pro nahlížení Původce fondu(sbírky): ŠUBERT František Adolf 1849 - 1915; ředitel Národního divadla v Praze, dramatik, spisovatel.

Tematický popis: 1. Korespondence a) přijatá (K. Adámek, P. Albieri, J. Borecký, A. Bráf, S. Čech, A. Černý, M. Červinková-Riegrová, B. Kočí, K. Mattuš, K. Pippich, J. Růžička, O. Sklenářová-Malá, J. V. Sládek, B. Viková-Kunětická, J. Vrchlický, Z. Winter); b) odeslaná; c) cizí. 2. Rukopisy a) vlastní (Dějiny Národního divadla, materiály k národopisné výstavě r.1895); b) cizí (fragment archivu Národního divadla, písemnosti organizačního výboru národopisné výstavy). 3. Tisky a výstřižky. 4. Fotografie.

 

Materiál je  popsán jako nezpracovaný, zkuste se ovšem na Literární Archiv Památníku Národního písemnictví obrátit, zda by Vám případnou část s rodopisem (pokud je součástí archivu) nezpřístupnili.

 

Použitá a doporučená literatura k Františku Adolfu Šubrtovi:

* VESELÝ, Antonín a KUČERA, Martin, ed. Dramatik František Adolf Šubert. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 337 stran. ISBN 978-80-246-3074-8. (kniha je částečně dostupná přes Google Books: https://books.google.cz/books?id=cRGjCgAAQBAJ&lpg=PA1&hl=cs&pg=PA1#v=onepage&q&f=false

 

* NEBESKÁ, Lenka. František Adolf Šubert (1849 - 1915), první ředitel Národního divadla v praze, a jeho rod. Genealogické a heraldlické listy. 2015, r. 35, č. 3, s. 2 - 16.

* MÜLLER, Vladimír. F.A. Šubert. 1. vyd. Praha: Orbis, 1949. 35, [2] s. Kdo je; Sv. 129.

* ŠUBERT, František Adolf. Moje vzpomínky. V Praze: Unie, 1902. 192 s., [9] l. obr. příl. Z uplynulých dob; sv. 1.

 

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

10.06.2016 22:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu