Eolické písky

Text dotazu

Co se dělo v Africe v období,kdy se v České
republice rofmaly eolitické vátě písky

Odpověď

Dobrý den,

nevíme, zda jsme Váš dotaz správně pochopili a zda jej tudíž dokážeme uspokojivě zodpovědět.

Váté neboli eolické (transport probíhá větrem) písky v Čechách náležejí svým stářím do nejmladšího pleistocénu (starší čtvrtohory/kvartér) nebo do rozhraní pleistocénu a holocénu (mladší čtvrtohory/kvartér).
Domníváme se, že čtvrtohory probíhaly z hlediska geologie ve všech oblastech velmi podobným způsobem.
Začátek pleistocénu se vyznačuje celosvětovým ochlazením, po němž následovalo střídání dob ledových (glaciálů) s teplejšími dobami meziledovými (interglaciály); v tropických oblastech jim odpovídají pluvialy (deštivá období) a sušší interpluviály. Značné ochlazení zemského povrchu se projevilo vývojem velmi rozsáhlých a mocných ledovcových pokryvů a vznikem uloženin (ledovcové, říční, jezerní, větrné atd.) přímo nebo nepřímo závislých na tomto zalednění. Na obou polokoulích se rozkládaly obrovské pevninské ledovce. Stopy čtvrtohorních ledovců byly zjištěny také v rovníkovém pásmu, např. na Kilimandžáru ve střední Africe.
Podobně jako v Čechách se zřejmě činností větru formovaly váté písky i v Africe. Váté písky se liší hrubší zrnitostí a úložnými poměry, většinou se jedná o přesypy (duny). Pro získání bližších informací můžete použít níže uvedené zdroje, nejvíce údajů k vátým pískům obsahují prameny č. 3 a 5.

Použité zdroje:
1) PŘIBYL, Václav. Geomorfologie navátých písků v Čechách. Praha: Academia, nakladatelství Čsl. akademie věd, 1972. 70 s.
2) KETTNER, Radim. Historická geologie VI. Čtvrtohory. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1953. 151 s.
3) ZEMAN, Antnonín; DEMEK, Jaromír. Kvartér: geologie a geomorfologie.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 192 s.
4) http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?kvarter  
5) http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/01_Materialy/1GEO/Prednasky/GEO_MO_08.pdf
6) http://www.zemepis.com/geoafriky.php

S odbornými dotazy je vhodnější obracet se na odborné knihovny či instituce, pro oblast geologie Vám můžeme doporučit službu Zeptejte se geologa (http://www.geology.cz/extranet/zeptejte-se-geologa), kterou provozuje Česká geologická služba.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.03.2010 10:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu