Ekonomická krize ve Velké Británii

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při hledání odborné literatury spojené
s tématem: "Dopady současné ekonomické krize na regionální rozvoj ve Velké
Británii". Předem děkuji za poskytnutí informací vedoucí k takovým zdrojům.

Odpověď

Dobrý den,

pro vyhledávání jsme použili volně dostupné katalogy Národní knihovny ČR (elektronický katalog NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborný katalog ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/skc a článkovou bibliografii ANL: Články v českých časopisech, novinách a sbornících - http://aleph.nkp.cz/cze/anl ), avšak žádný vhodný dokument, který by se vztahoval k Vašemu tématu, jsme bohužel nenalezli. Vyhledávali jsme např. pomocí klíčových slov ekonomická krize/recese, hospodářská krize/recese, finanční krize také v kombinaci s británie, region (za použití znaménka "?", které pravostranně rozšiřuje zadaný výraz o 0 a více znaků).

Jedinou ale obecněji zaměřenou publikaci, která by mohla obsahovat určité informace, jsme vyhledali v Souborném katalogu ČR:

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na aktuální téma Regionální rozvoj v době krize : sborník z 1. ročníku cyklu odborných konferencí na téma: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí / [editorky Vladimíra Šilhánková, Hana Herudková]. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. 73 l. : il., grafy ISBN 978-80-7395-296-9 (Univerzita Pardubice). -- ISBN 978-80-903813-9-1 (Civitas per Populi)

* regionální rozvoj -- Česko

* regionální rozvoj -- země Evropské unie

* hospodářská krize

* sborníky konferencí

Doporučovali bychom Vám spíše hledat v katalozích odborných knihoven zaměřených na ekonomii, které mohou obsahovat i řadu zahraničních publikací z oboru. Jedná se zejména o Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (https://knihovna.vse.cz/) nebo Knihovnu CERGE-EI (http://www.cerge-ei.cz/library/welcome-to-the-library).

Podrobnější informace byste mohl získat také prostřednictvím placených článkových databází, které v mnoha případech poskytují i plné texty článků.

Z českých databází jsou to zejména databáze Anopress nebo Newton MediaSearch, které kompletně monitorují denní tisk, odborná periodika (i z oblasti ekonomiky a finančnictví), také televizní a rozhlasové zpravodajství či diskuzní pořady a internet. K záznamům článků jsou připojeny plné texty, retrospektiva databází sahá k r. 1996. Tyto databáze si předplácí řada českých knihoven (i menších), aktuální informace o nabídce databází naleznete vždy na webových stránkách konkrétní knihovny. Přístup k databázím je pro registrované uživatele dané knihovny zdarma.

Databázi Anopress zpřístupňuje i Národní knihovna ČR (https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju), využívat ji mohou registrovaní uživatelé knihovny z počítačů ve vybraných studovnách.

Podobným způsobem lze využít i zahraniční licencované databáze, nejvíce zdrojů z oblasti ekonomie Vám pravděpodobně nabídnou již výše zmíněné odborné knihovny. Pokud by Vás zajímala možnost využití licencovaných zdrojů v NK ČR, kompletní přehled databází je k dispozici na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju, databáze jsou přístupné registrovaným uživatelům přímo z počítačů ve studovnách nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu i mimo budovu knihovny (více informací na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/vzdaleny-pristup). Vhodné by mohly být zejména databáze EBSCO - Academic Search Complete, Business Source Complete a Regional Business Source, dále Science Direct, SpringerLINK nebo Web of Knowledge - Social Science Citation Index.

Také lze využít katalogy zahraničních knihoven a dostupnost požadovaných publikací v českých knihovnách poté ověřit prostřednictvím Souborného katalogu ČR nebo portálu Knihovny (https://www.knihovny.cz/). V případě, že publikaci nebude možné získat z žádné knihovny v ČR, je možné o její výpůjčku požádat některou ze zahraničních knihoven (mezinárodní meziknihovní služba). Jedná se o placené služby, které poskytuje pouze několik českých knihoven (https://www.nkp.cz/sluzby/mvs-ifla-knihovny). 

Jestliže jste registrovaným čtenářem v některé z těchto knihoven, můžete o službu požádat přímo tuto knihovnu, v opačném případě Vám službu zprostředkuje knihovna, kde máte vedený čtenářský průkaz. Informace o poskytování mezinárodních meziknihovních služeb pro uživatele NK ČR jsou k dispozici na adrese - https://www.nkp.cz/sluzby/chci-sluzbu/ziskat-knihu-nebo-kopie-z-jine-knihovny.

Ze zahraničních katalogů můžete vyhledávat např. ve světovém souborném katalogu WorldCat (http://www.worldcat.org ), katalogu British Library(http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do) nebo v Karlsruher Virtueller Katalog (https://kvk.bibliothek.kit.edu/index.html?lang=en&digitalOnly=0&embedFulltitle=0&newTab=0).

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

18.01.2012 14:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu