Entropie vs relativita

Text dotazu

Je nějaké hlubší spojení entropie a relativity?
Předem děkuji

Odpověď

Dobrý den,

bližší informace k této problematice byste mohl získat z následujících článků:

* TOLMAN, Richard C. On the Use of the Entropy Principle in General Relativity. The Physical Review. 1930, vol. 35, no. 8 (April). S. 896-903. ISSN 0031-899X. 
- tento časopis je v tištěné podobě dostupný v několika knihovnách, viz Souborný katalog ČR - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000099340&local_base=SKC

* TANE, J. An Extended Interpretation of the Concept of Entropy Opening a Link between Thermodynamics and Relativity. Natural Science. 2014, 6, 503-513.
- volně dostupný na adrese - http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45345

V některých zdrojích se také objevuje pojem "relativní entropie", např.:

* Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství: "Často se zavádí další pojmy odvozeně z pojmu entropie. Relativní entropie Hr(X,P) je definována jako podíl skutečné entropie (střední míry informace) к maximální možné, tj. pro informační zdroj s m zprávami je Нр(Х,Р) = HCX,P) / log2m
Relativní entropie se pohybuje mezi 0 a 1; rozdíl 1 - Hr(X,P) se nazývá redundance informačního zdroje."

* Teorie odrazu a kybernetika: "Někteří autoři naproti tomu vyslovují pochybnosti o aplikovatelnosti pojmu entropie na biologické a psychické jevy; domnívají se že entropie platí pouze u izolovaných soustav nižší úrovně (fyzikální a chemické), že není aplikovatelná na vyšší soustavy a vývoj. Entropie má prý pouze relativní charakter, nemůže plně vystihnout pojem vývoje a rozhodovat o jeho progresivním či regresivním charakteru. Posuzování pořádku je pak ovšem relativní a popírá se, že by pořádek mohl být kritériem vývoje."

* TAKANO, Seiji. Inequality of Relative Entropy for a Sum of Dependant Random Variables. Prague Stochastics 2006: proceedings of the joint session of 7th Prague Symposium on Asymptotic Statistics and 15th Prague Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processes, held in Prague from August 21 to 25, 2006 [CD-ROM]. S. 680.
- V NK ČR možnost výpůjčky k prezenčnímu studiu do studovny (na základě platného čtenářského průkazu) - http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001691804&local_base=NKC

* http://is.muni.cz/th/357619/prif_b/Bakalarska_prace.pdf
* http://www.kiv.zcu.cz/~netrvalo/phd/Entropie.pdf
* http://cs.wikipedia.org/wiki/Entropie

Můžete zkusit využít také obdobnou službu zaměřenou na oblast fyziky, Fyzikální odpovědnu (http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php), na dotazy uživatelů odpovídají odborníci z Matematicko-fyzikální fakulty v Praze.

Použité zdroje

* Ivánek, Jiří aj. Vybrané kapitoly z matematické informatiky a znalostního inženýrství: určeno pro posl. fak. řízení. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990. 203 s. ISBN 80-7079-217-5. Dostupné v digitalizované podobě v rámci digitální knihovny Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz/se[…]58d1-11e3-ac69-005056827e51) - vzhledem k ochraně autorských práv přístup k plnému textu možný pouze z počítačů v budově Národní knihovny ČR

* Zeman, Jiří. Teorie odrazu a kybernetika: Význam pojmů odrazu a informace pro materialistický monismus. 1. vyd. Praha: Academia, 1978. 251, [1] s. Dostupné v digitalizované podobě v rámci digitální knihovny Kramerius 4 (http://kramerius4.nkp.cz/se[…]55c0-11e3-ae59-005056827e52) - vzhledem k ochraně autorských práv přístup k plnému textu možný pouze z počítačů v budově Národní knihovny ČR

Obor

Fyzika a příbuzné vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.03.2015 12:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu