energetická daň

Text dotazu

Dobrý den, prosím od doporučení literatury pro vypracování seminární práce na téma : Direktiva k energetickým daním a její implementace ve vybraném členském státě např. Rakousko

Odpověď

Dobrý den, publikací týkajících se přímo energetické daně bohužel moc není. Aktuálnější jsou internetové zdroje, které Vám uvádíme v závěru doporučených informačních zdrojů. K seznamu literatury tak připojujeme ještě dokumenty o energetické politice a články z českých novin a časopisů.

Dokumenty vyhledané v Souborném katalogu SKC, dostupný na adrese
http://sigma.nkp.cz/F:
* JANSEN, Heinz; KLAASSEN, Ger. Economic impacts of the 1997 EU energy tax: simulations with three EU-wide models. Laxenburg : International Institute for Applied Systems Analysis, 2000. s. 179-197.

* Zákony : sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s energií k 1.1.2009. VI/2009, Životní prostředí. Ochrana ovzduší. Vodní zákon. Lesní zákon. Zákon o odpadech. Zákon o obalech. Energetický zákon. Český Těšín : Poradce, 2009. 496 s.

* ČERNOCH, Filip; DANČÁK, Břetislav. Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky. Praha : CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie, 2008. 27 s. ISBN 978-80-86816-24-1.

* Energy and environment in the European Union : tracking progress towards integration. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 52 s. ISBN 92-9167-877-5.

* BIČ, Josef. Governance energetické politiky EU a potenciální pozice členských států. Praha : Oeconomica, 2008. 24 s. ISBN 978-80-245-1489-5.

* BOUŠOVÁ, Ivanka et al. Energetická legislativa v kostce 2 : komentář k energetickému zákonu a zákonu o hospodaření energií včetně prováděcích předpisů k oběma zákonům. Aktualiz. vyd.. Praha : Done, 2005. 869 s. ISBN 80-903114-2-3.
 
* New energy : magazín strategie, trendů a politiky. Říčany : Onyo, 2006-. -- sv. ISSN 1802-1603.

Články z báze ANL ,http://sigma.nkp.cz/F:
* NESNÍDAL, Pavel. Energetická daň v Německu. In: Ekologie a právo. Roč. 3, č. 2 (2007), s. 11-16. ISSN 1211-1139.

* NESNÍDAL, Pavel. Energetika EU pod drobnohledem. In: Ekologie a právo. Roč. 3, č. 3 (2007), s. 8-16. ISSN 1211-1139.

* GOLA, Petr. Energie v EU pod drobnohledem. In: Ekologie a právo. Roč. 3, č. 2 (2007), s. 8-10. ISSN 1211-1139.

* MOTLÍK, Jan. Nová energetická legislativa vzhledem k obnovitelným zdrojům energie. In: Veřejná správa, Příloha. Roč. 13, č. 3 (2002), s. IV-VI.  ISSN 0027-8009.
Plný text:
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2002/0003/pril2.html

Internetové zdroje:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/
http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/uspory-energie/

Další zdroje:
http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/nova-energeticka-dan
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=1719
http://managerweb.ihned.cz/c4-10111450-22360850-T00000_d-nova-energeticka-dan
http://www.energetika-eu.cz/spolehlivost-dodavek-emise.htm

Více podrobnějších informací o energetické dani v jednotlivých členských státech EU byste našla na webových stránkách ministerstev vybrané země; využít také můžete portál EU www.europa.eu , konkrétně odkaz http://europa.eu/pol/ener/index_cs.htm .

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

29.04.2009 14:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu