emluze - voda - olej

Text dotazu

Dobrý den. Lze považovat za emluzi směs pouhé vody s olejem? Nikoliv látky rozpuštěné ve vodě a látky olejové? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

"Emulze jsou hrubé disperzní soustavy, které vznikají ze dvou vzájemně nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin, přičemž jedna kapalina je rozptýlená ve formě malých kapiček v druhé. Podle polarity fází rozeznáváme emulze dvojího typu: o/v (olej ve vodě) nebo v/o (voda v oleji). Jako v je označena polárnější fáze a o méně polární fáze. V prvém případě polární kapalina tvoří souvislé disperzní prostředí a nepolární kapalina je rozptýlená ve formě malých kapiček. U typu emulze v/o je tomu naopak. V důsledku velkého rozdílu indexů lomu obou kapalin jsou emulze neprůhledné. Vznik a stabilitu emulzí lze zvýšit přídavkem emulgátorů (stabilizátorů). Emulgátory nejčastěji snižují povrchové napětí mezi polární a nepolární kapalinou, jedná se tedy o povrchově aktivní látky... "

Zdroj: TOMANDL, Josefa , LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Základy lékařské chemie a biochemie. Brno: Masarykova univerzita, 2014s. 37. ISBN 978-80-210-6973-2. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:8c2d329e-896e-4750-bf3f-d45220c17a6c

 

Další zdroje:

emulze emulze emulsion Disperzní soustava (soustavy disperzní} dvou vzájemně nemísitelných nebo omezeně mísitelných kapalin (lišících se polaritou), ve které je jedna kapalina rozptýlena ve druhé v po- době malých kapek. Polárnější kapalinu obvykle tvoří vodní fáze, méně polární olejová fáze. Podle toho, která fáze je spojitá, se rozlišují emulze typu voda v oleji (v/o), v níž spojitou fází je olej, nebo emulze typu olej ve vodě (o/v), v níž spojitou fází je voda. Stálost emulze zajišťují emulgátorví^emulaátorV) a další pomocné látky.

Zdroj: KUCHAŘ, Miroslav. Farmaceutický encyklopedický slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2014. s. 186. ISBN 978-80-7080-876-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:0ea907c0-5121-11e9-ba39-005056825209

 

Emulzi tvoří masťový základ a voda, které se navzájem nemísí a jsou udržovány v emulgovaném stavu pomocí tzv. emulgátorů... Rozeznáváme dva typy emulzí: 1) EMULZE TYPU VODA V OLEJI (V/O), kde tuk (olej) je v zevní fázi, která určuje charakter emulze. Tato emulze je mastná, zpravidla polotuhá, a svým účinkem se blíží masti (mastné krémy). Působí chladivě stejně jako výše uvedené "nepravé" emulze. Do emulzí typu V/O lze inkorporovat různé léky, zejména ty, které jsou rozpustné v tucích. 2. EMULZE TYPU OLEJ VE VODĚ (O/V), kde voda je v zevní fázi. Konzistence může být polotuhá (nemastné krémy) nebo i tekutá (lotiony). Emulze je málo mastná...

Zdroj: ŠŤÁVA, Zdeněk. Dermatovenerologie: učebnice pro lék. fakulty. Praha: Avicenum, 1977s. 53. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:7b33c910-60d6-11e9-98bc-5ef3fc9ae867

 

JAKUBEC, Martin, ČEJKOVÁ, Jitka. Emulze: příprava a stabilizace.

https://fchi.vscht.cz/files/uzel/0010367/cwUA.pdf?redirected

Obor

Chemie. Krystalografie. Mineralogické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.09.2020 10:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu