Emil Štrunc

Text dotazu

Dobrý den,
hledám bližší informace o osobnosti čs. cvičitele Emila Štrunce. Můžete mi
prosím doporučit literaturu (články, stati) o této osobnosti?

Předem Vám děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

prověřili jsme dostupné katalogy, databáze i tištěné biografické zdroje, nicméně žádné články nebo obsáhlejší příspěvky jsme bohužel k osobě Emila Štrunce nenalezli. Podrobnější heslo o Emilu Štruncovi (život a dílo) obsahuje pouze Ottův slovník naučný nové doby:

* Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Dílu šestého svazek druhý, Šib-Už. V Praze: Novina, 1943. Str. 880.

Emil Štrunc byl mj. náčelníkem celé Sokolské župy Plzeňské, pokusili jsme se ve fondu Národní knihovny hledat případné dokumenty k tomuto tématu, ale nalezli jsme pouze publikace věnující se dějinám plzeňského Sokola jako takového, zde žádná zmínka o E. Štruncovi není. Jedná se o tyto publikace:

* Šedesát let Sokola plzeňského: jubilejní kronika. Plzeň: nákladem vlastním, 1923. 94 s.

* Památník Sokola plzeňského 1963-1913. Plzeň : nákl. vlast., [1913]. 89, 3 s. : 8 příl. ; 4°.

Určité informace o E. Štruncovi byste mohl získat prostřednictvím digitální knihovny NK ČR Kramerius (http://kramerius.nkp.cz ), která obsahuje plné texty starších výtisků novin a monografií v digitalizované podobě. Na dotaz "emil štrunc" se nám v Krameriovi vrátilo několik desítek článků (dotaz je pro přesnější vyhledávání třeba zadat do vyhledávacího pole s uvozovkami).

Nejvíce článků bylo obsaženo v časopise Sokol (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452665 ), případně v Českém deníku, který vycházel v Plzni (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1452625 ). Vzhledem k tomu, že oba časopisy jsou dosud pod ochranou autorského zákona, plné texty článků je možné prohlížet pouze z počítačů ve studovnách Národní knihovny ČR. Mimo budovu NK ČR budete mít přístup pouze k bibliografickým informacím o dokumentech, v případě vyhledávání ještě k stručným úryvkům článků.

Vyhledávání v digitalizovaných textech vzhledem k jejich technickým omezením také není možné považovat za vyčerpávající, proto by mohlo být užitečné projít výtisky (zejména časopisu Sokol) z let, kdy byl Emil Štrunc nejvíce činný, aby Vám případně nějaký důležitý článek neunikl. Digitální knihovna Kramerius je v NK ČR dostupná např. v Hale služeb (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_hala_sluzeb.htm ), zde nepotřebujete ani čtenářský průkaz, větší klid na práci pak nabízí studovna Referenčního centra (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm ),

zde už byste si měl pro vstup obstarat alespoň jednodenní vstupenku do studoven (za 10,- Kč), abyste neměl problém projít přes vrátnici. Z chráněných dokumentů je v případě potřeby možné tisknout v obou zmíněných studovnách - formát A4 za 2,- Kč, A3 za 4,- Kč.

Více by Vám možná dokázali pomoci např. kolegové z Památníku národního písemnictví (http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/) a pak také regionální instituce jako Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (http://www.svkplzen.cz ), popř. Západočeské muzeum v Plzni (http://www.zcm.cz/ ).

Pro úplnost uvádíme elektronické zdroje, ve kterých jsme vyhledávali:

* Elektronický katalog NK ČR - http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Články v českých časopisech, novinách a sbornících - http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* World Biographical Index Online - placený zdroj (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#wbi) , online rejstřík k mikrofišové kolekci World Biographical Archive (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_mikrofise.htm ), rejstřík k dispozici pouze registrovaným uživatelům NK ČR

* Encyklopedie COTO.JE -

http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#cotoje , placený zdroj, přístup pouze pro registrované uživatele NK ČR

* Katalogy SVK Plzeň - http://www.svkpl.cz/cs/katalogy/

* Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR - http://biblio.hiu.cas.cz

* Archivní fondy a sbírky v ČR -

http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.01.2012 16:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu