emigrace do USA, rok 1939

Text dotazu

Dobrý den,
je to asi ošemetné téma, ale dal by se někde zjistit seznam osob emigrujících z bývalého Československa do USA v roce 1939? Jestli by to šlo upřesnit na osoby narozené v Karlových Varech. Aspoň název nějaké instituce nebo webové stránky nebo něco. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

podle námi podniknutého průzkumu literatury požadovaný seznam pravděpodobně nebyl publikován. V literatuře (viz níže) dokonce nejsou podány ani kompletní sumární počty migrantů. Z toho vyplývá, že je nutno uchýlit se k pramenům a pokusit se odpověď zjišťovat v nich.

Jako vhodná pomůcka se jeví publikace MACHKOVÁ, Zora. Český exil, emigrace a krajané: Přehled archivních pramenů z let 1939-2014 uložených v Národním archivu. Praha: Národní archiv, 2015. ISBN 978-80-7469-037-2. Z materiálů zde uvedených se zdá být slibný fond Ministerstvo vnitra – Londýn, kde je uvedeno poměrně velké množství položek vztahujících se k emigraci, ačkoliv žádná z nich se nevztahuje speciálně na USA. Ještě větší význam by mohly mít materiály Ústavu pro péči o přestěhovalce, uložené ve fondu Ministerstvo práce a sociální péče - repatriace, Praha (http://badatelna.eu/fond/243/zakladni-informace/). Činnost tohoto ústavu je podrobně popsána též v publikaci ŠÍMA, Jaroslav. Českoslovenští přestěhovalci v letech 1938-1945: příspěvek k sociologii migrace a theorii sociální péče. Praha: Societas, 1945. Upozorňujeme však, že podle této publikace se činnost Ústavu týkala jen těch emigrantů, kteří opustili území zabraná Německem, Polskem nebo Maďarskem nebo připadlá Slovensku (s. 11-12).

Neúplné sumarizace přistěhovalců do USA:

Jelikož Váš dotaz přesahuje naše možnosti, doporučili bychom Vám, abyste se obrátil na archivní pracoviště (Národní archiv, Státní okresní archiv Karlovy Vary).

Použité zdroje

MASTNÝ, Vojtěch. Statistika vystěhovalectví českého proletariátu do Spojených států. Demografie: Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Ústřední úřad státní kontroly a statistiky, 1962, roč. 4, č. 3, s. 204-211. (Je shrnutím následující položky.)

U. S. DEPARTMENT OF COMMERCE. BUREAU OF THE CENSUS. Statistical Abstract of the United States 1941. Washington: Bureau of the Census Library, 1942.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2018 18:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu