Emanuel Hampeis, malíř

Text dotazu

Dobrý den,prosím o informace o malíři Emanueli Hampeisovi nar. 26.5.1865 a jeho dílech, která byla vystavena na jub. výstavě r. 1891 ve Vídni. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

zmínku o Emanuelu Hampeisovi jsme nalezli pouze v Novém slovníku československých výtvarných umělců od Dr. Prokopa Tomana (V Praze:
Nakladatel Rudolf Ryšavý, 1947):

Hampeys (Hampeis), Emanuel. * 26.5. 1865 na Smíchově. Malíř genrista v Praze, žák pražské akademie (1888-1891, prof. Sequens). Obrazy: "Podobizna", "Neúprosný pan domácí" (1891, obé na jub. výst. 1891), "O posvícení u dědečka" (1892), "Mařenčin miláček" (výstava K.J. v Praze 1896), podobizna p. K.D. (výstava K.J. v Praze 1898).

Jubilejní výstava se roku 1891 uskutečnila v Praze (ve Vídni proběhly v 19. století výstavy mezinárodního charakteru pouze v letech 1873, 1866, rakouské výstavy potom 1835, 1839). V Praze se roku 1891 jednalo o Jubilejní zemskou výstavu a byla na ní v rámci Výstavy umělců moderních vystavena dvě díla E. Hampeyse Neúprosný pan domácí a Adah nad mrtvolou Abelovou (v tomto bodě se materiály z výstavy rozchází s Tomanovým slovníkem).

O těchto obrazech se v jedné z publikací píše:
"Původnější než dětský výjev Špillarův jest obsáhlý obraz Hampeysův Neuprosný pan domácí, pracovaný s takovým talentem jako pílí. Názvem obrazu pověděno všecko. Nezaplacená činže, exekutor, živitel rodiny bez práce, nemocné dítě, kterémuž přísný muž zákona na pokyn domácího ochoten odejmouti i tu chudou žíněnku pod tělem. Že k tomu dojde, o tom svědčí celá ta skalopevná nehnutosť, s jakou domácí naslouchá malomocným vývodům svého nešťastného nájemníka. Složitá postava bezohledného domácího stojí v obraze jako chmurný osud ubohé rodiny, od něhož není vysvobození. Štěstí, že už je v platnosti nový exekuční řád, který z genrů tohoto druhu učinil genry historické.
Také Hampeys dostavil se ostatně s biblickým motivem, velikým obrazem, Adah nad mrtvolou Abelovou zvaným. Písmo obsahuje o Adě ještě méně než o Abisag, snad jen pouhé datum, že byla sestrou a chotí Abelovou, ale motiv, jejž Hampeys zvolil, jest sympatičtějším, anebo se jím zdá svým pojetím prostým veškeré rafinerie. Ovšem jest neskonale těžším, neboť zobraziti ženu zmítanou pocity nad mrtvolou bratra, který jest zároveň chotěm a bratrem, a která vůbec poprvé ocítá se tváří v tvář smrti (máme-li věřiti bibli), jest nad štětec každého umělce. Hampeys učinil však co mohl, a velmi mnoho se mu podařilo. Ačkoli jest obraz celým svým zevnějškem, svou komposicí, svým stylem veskrze ještě rázu akademického, nese pečeť znamenitého talentu.
Výraz Adiny tváře opatřen skutečně neklamným znakem zoufalství a hrozného úžasu, ačkoli jest forma posunu jejího poněkud theatrální. O důkladném vzdělání umělcově svědčí správně provedený skurt těla Abelova a přesná malba nahých partií obou těl, ačkoli se malíř nepokusil namalovati pleť vystavenou stálým vlivům počasí a namaloval za to pleť modelu obnaženou toliko k účelu uměleckému. Krajina byla méně zdařilá, také stádo Abelovo příliš nepřipomínalo skutečné ovce."
Tento text spolu s vyobrazeními obou obrazů (Neuprosný pan domácí - str. 461, Adah nad mrtvolou Abelovou - zvláštní příloha str. 812/3) naleznete v rozsáhlé publikaci, která podrobně popisuje přípravu, provedení výstavy, jednotlivé expozice atd., s názvem Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891. V Praze : F. Šimáček, 1894. 824 s., [86] l. obr.
příl., [5] složených l. obr. příl. : il., portréty, plány ; 32 cm.
Záznam knihy je dostupný z online katalogu naší knihovny
(http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) a pokud vlastníte čtenářský průkaz Národní knihovny, můžete si ji pomocí odkazu Exempláře ihned objednat k prezenčnímu studiu do studovny.

Více se nám bohužel zjistit nepodařilo. Můžete se ještě zkusit obrátit na specializovaná pracoviště jako např. Knihovnu Národní galerie v Praze (http://www.ngprague.cz/15/detail/knihovna/), Knihovnu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (http://www.knihovna.upm.cz/) nebo Ústav dějin umění AV ČR a jeho knihovnu (http://www.udu.cas.cz/).

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.11.2007 12:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu