Elektronické informační zdroje - historie a vývoj

Text dotazu

Dobrý den, chtěla bych se dovědět nějaké
podrobnosti o historii a vývoji elektronických informačních zdrojů v ČR,
především co se týče vysokých škol. Našla jsem dokument Akademická konsorcia
na elektronické informační zdroje od Bartoška a Šilhánka, ale potřebuji
ještě podrobnější informace.
Děkuji předem za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel ani nám se nepodařilo najít příliš mnoho relevantních dokumentů, ale snad Vám níže uvedené informace alespoň trochu pomohou.

Stručný nástin využívání elektronických informačních zdrojů naleznete na volně dostupné internetové stránce: https://wiki.knihovna.cz/index.php/KISK:Elektronick%C3%A9_informa%C4%8Dn%C3%AD_zdroje. Jedná se o wiki stránky Kabinetu informačních studií knihovnictví FF MU. Odkaz obsahuje v kapitole "Financování EIZ" stručné informace k počátkům a vývoji státní licence,  spolu se seznamem použité literatury.

Tématu konsorcií je také věnována kapitola v knize MACHALOVÁ, Linda, ed. a KLOUČKOVÁ, Zdenka, ed. Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2003: sborník příspěvků. Praha: Státní technická knihovna, 2003. 88 s. ISBN 80-86504-09-3. V příspěvku Jana Bayera naleznete zmínky také o vývoji konsorcií. Knihu Vám doporučujeme pročíst a níže uvádíme úryvky vybrané z kapitoly Jana Bayera :

" Problematika uzavírání licenčních smluv nabyla na důležitosti především s rozvojem využívání EIZ. Časově lze uzavírání licenčních smluv ohraničit zhruba koncem 80. Let 20. Století, přičemž je možno rozeznat zhruba dvě časové fáze: první probíhala cca do roku 1995, druhá cca  od r. 1996 do současnosti (rozumějte do r. 2003, kdy byla kniha vydána).  V první fázi se jednalo především o uzavírání individuálních institucionálních licencí zejména na EIZ zpřístupňované na hmotných nosičích - hl. CD-ROM, případně disketa. Licenční podmínky zahrnovaly většinou pouze tzv. "on-site" licenci, omezenou na jeden (příp. několik) počítačů v rámci jedné instituce. Na nabídky těchto produktů se tenkrát specializovaly v podstatě dvě firmy - AiP a ITS, které nejenom zprostředkovaly nákup IZ, v mnoha případech také uzavíraly licenční smlouvy jménem koncového uživatele.

V druhé fázi po r. 1995 se vedle nabídky EIZ rozšířil  také okruh subjektů, které vstupovaly do licenčních vztahů. Stále častější byly nabídky síťového přístupu k EIZ. Od r. 1991 probíhal nákup EIZ nekoordinovaně, podle momentálních možností dané instituce.

V roce 1999 byl vypsaný program MŠMT "LI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj", který preferoval ve svém zadání konsorciální nákup FTXT EIZ, který suploval nákup primárních dokumentů, především zahraničních časopisů.

Očekávaným přínosem bylo umožnění přístupu ke zdrojům menším institucím , získání příznivějších cen na jednu instituci, program také přinutil knihovny a další instituce k daleko větší a efektivnější spolupráci.

V červenci 2003 vypsalo MŠMT program 1N "informační infrastruktura výzkumu", který navazoval na LI. "

 

K této problematice by pro Vás mohly být užitečné také následující články, jejichž záznam dohledáte v článkové bázi ANL na adrese http://aleph.nkp.cz/cze/anl:

* Kolářová, Mária. Elektronické zdroje, licence, konsorcia. Čtenář, 2001, 53(11), s. 311-313.

* Nová, Hana. Národní licence - ano či ne?. Knihovny současnosti 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. ISBN 80-86249-18-2.

* Válek, Libor. Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia. Inforum 1999. [Praha]: Albertina icome Praha, 1999.

* Katolická, Barbora. Vyhodnocení využívání elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum na vysokých školách. Národní knihovna, 2002, 13(1), s. 40-43. ISSN 0862-7487.

 

Dále Vám doporučujeme projít stránky či přímo kontaktovat Asociaci knihoven vysokých škol ČR (http://www.akvs.cz/), zde byste měla získat detailnější informace. Další možností je položit dotaz kolegům z Knihovny knihovnického institutu, zda by Vám poskytli přesnější informace či odkaz na další dokumenty (kontakt: kkl@nkp.cz).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.03.2012 09:45

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu