elektronické dokumenty, konsorcia

Text dotazu

Dobrý den, nejde mi o defince z TDKIV, ale chtěla
jsem se zeptat, zda elektronické dokumenty (=el.publikace) lze ztotožnit s
elektronickými (informačními)zdroji? Nebo je EIZ nadřazený termín? Nebo je
to úplně jinak? Mám ještě druhou otázku týkající se konsorcií a licencí (pro
el.časopisy) v ČR. Existuje nějaká stránka, publikace týkající se takové
problematiky. Pokud ne v ČR, tak v zahraničí, nejlépe v českém jazyce.
Děkuji za odpovědi

Odpověď

Dobrý den,

elektronickými informačními zdroji jsou všechny zdroje, které jsou uchovávány v elektronické podobě a jsou dostupné v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat, tzn. i jakýkoli elektronický dokument (např. e-časopis, e-kniha). V knihovnách se označení EIZ používá zejména pro elektronické databáze (bibliografické, faktografické, plnotextové), ať už volně dostupné nebo placené. Bližší informace v článku na adrese http://www.veda.cz/article.do?articleId=6069 .

Konsorciím a licencím se věnují například následující články vyhledané v katalogu Knihovny knihovnické literatury (báze KKL) - http://sigma.nkp.cz/cze/kkl:

BARTOŠEK, Miroslav; ŠILHÁNEK, Jaroslav. Akademická konsorcia na eklektronické informační zdroje: historie a přehled současných aktivit. In:

Knihovny současnosti 2000. -- Brno : Sdružení knihoven, 2000. -- ISBN 80-86249-09-3. -- s. 184-199

KOLÁŘOVÁ, Mária. Elektronické zdroje, licence, konsorcia. In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- roč. 53, č. 11 (2001), s. 311-313

ŠŤASTNÁ, Petra. Konsorcia pro nákup elektronických seriálů (a nejen seriálů) [elektronický zdroj]. In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 6, č. 6(2002). Přístup z: http://www.ikaros.cz  

ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR [elektronický zdroj]. In: Knihovnický zpravodaj Vysočina. -- ISSN 1213-8231. -- Roč. 5, č. 1(2005) Způsob přístupu: http://www.knihzdar.cz/kzv/  -- Tento článek je zkráceným přepisem obsahu příspěvku "Konsorcia v ČR" předneseného na odborném semináři "Dostupnost elektronických informačních zdrojů v knihovnách ČR" pořádaného NK, AKVŠ, SKIP a MěK v Praze dne 9. 3. 2005 v Malém sále Městské knihovny v Praze. Prezentace je přístupná na http://eifl.nkp.cz/seminar2005.htm  

KAREN, Vladimír. Konzorciální nákupy - cesta pro naše knihovny do 21. století [elektronický zdroj]. In: Inforum. -- [Praha] : Albertina icome Praha, 1999. -- www.inforum.cz/inforum99/prednasky/karen-konzorcia.htm  

Multilicence pro vstup do databází EBSCO [elektronický zdroj] / řešitel projektu Hana Nová ; [výkonný redaktor] Petra Šťastná. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2004- . Dostupné z WWW: http://eifl.nkp.cz/

Další informace naleznete na následujících internetových odkazech, uvádíme obecné informace vztahující se k licencím a konsorciím, portály shromažďující informace o dostupných EIZ, licencích a konsorciích a také programy, které se k této problematice vztahují:

Obecné informace o konsorciích na stránkách Albertina icome - http://www.aip.cz/konsorcia.php, http://www.aip.cz/konsorcia_co.php

Informace o konsorciích na stránkách Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) - http://www.akvs.cz/pdf/eiz-02.pdf

Články a prezentace:

* http://www.sdruk.cz/sec/2000/sbornik/2000-2-184.pdf

* http://eifl.nkp.cz/prezentace_seminar2005/07_Zizkova.pps

* Portál STM - část Věda a výzkum (MŠMT - výzkum a vývoj, Projekty 1N) - http://www.portalstm.cz/veda-a-vyzkum.html , stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Podpora výzkumu a vývoje - www.msmt.cz/vyzkum/pro-odborniky )

* Program Ministerstva kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven:

Multilicenční zpřístupnění českých elektronických informačních zdrojů (VISK8/A) - http://visk.nkp.cz/VISK8A.htm   

* Poskytovatel SUWECO - část Online tituly, databáze, konsorcia (licence) - http://www.suweco.cz/

* Infozdroje.cz - databáze společnosti Albertiny icome zpřístupňující informace o EIZ dostupných v ČR (http://www.infozdroje.cz/ )

* Katalog STM - možnost vyhledávání zdrojů a licencí - http://as.ntkcz.cz/tbjsp1/zdrojefrm.jsp

* Přehled EIZ na vysokých školách - http://193.84.33.165/eiz/ , vyhledávání na http://eiz.zcu.cz/

* Elektronická knihovna časopisů (EZB) - http://ezb.nkp.cz / (informace a přístup ke kontu NK ČR), http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm (konsorciálníkonto)

* Portál elektronických zdrojů UK -

http://pez.cuni.cz/ezdroje/index.php?lang=cs

* Portál elektronických časopisů UK v Praze (PEC) -

http://pez.cuni.cz/ezdroje/zdroj.php?lang=cs&id=397

Informace o dostupných EIZ zveřejňují knihovny také na svých webových stránkách, zejména vysoké školy informují o svých zdrojích prostřednictvím různých portálů, např. již zmíněný PEC nebo PEZ UK.

Další informace by Vám mohla poskytnout také Knihovna knihovnické literatury NK ČR (http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_knihovna_knihovnicke_literatury.htm) .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.07.2009 10:05

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu