Elektronická podoba fondu NK

Text dotazu

Dobrý den,
zajímalo by mne, zda-li se dají sehnat knihy Národní knihovny v elektronické
podobě, popř. poskytuje-li je knihovna na svých webových strankách?

Odpověď

Dobrý den,

z fondu Národní knihovny ČR můžete v elektronické podobě nalézt vybrané monografie a některá periodika v systému Kramerius:

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/. V současné době je zde okolo 10514 monografií a 574 periodik. Jedná se o archivní a cenné dokumenty vydané převážně v 19. a v první polovině 20. století. Protože se na některá díla stále vztahují autorská práva, jsou volně dostupné pouze dokumenty vydané do roku 1880 (knihy) a 1890 (periodika). Dokumenty vydané po daném datu jsou až na výjimky přístupné pouze z počítačů Národní knihovny ČR.

Svoje knihy v rámci systému Kramerius uveřejňují i jiné knihovny v ČR:

http://www.knihovny.cz/digitalni-knihovny/ceske-digitalni-knihovny.

Vybrané rukopisy a staré tisky Národní knihovny jsou veřejnosti volně přístupné v rámci digitální knihovny Manuscriptorium:

http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp (Výběr zajímavých volně dostupných dokumentů). Více rukopisů a starých tisků v elektronické podobě je opět dostupných přímo v Národní knihovně ČR.

Kromě výše zmíněných dokumentů nabízí Národní knihovna ČR svým uživatelům také kolekci zahraničních elektronických knih. Jedná se o kolekci více než

43 900 titulů dostupných v rámci databáze ebrary Academic Complete a další samostatné tituly (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdroje_han.php3#vzdaleny).

Čtenáři NK ČR mohou pro přístup k licencovaným databázím a licencovaným elektronickým knihám využít vzdálený přístup (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu

3=104 )

Mimo Národní knihovnu nabízí Ústav pro českou literaturu AV ČR volně přístupný archiv některých periodik: http://archiv.ucl.cas.cz/. Po registraci je možné pracovat také s databází České elektronické knihovny - Poezie 19. a počátku 20. století: http://www.ceska-poezie.cz/cek/.

Přehled dalších českých digitálních knihoven můžete nalézt na stránkách

Knihovny.cz:

http://www.knihovny.cz/digitalni-knihovny/ceske-digitalni-knihovny.

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.01.2010 17:16

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu