Elektrické vedení nad stavbou

Text dotazu

Dobrý den, potřeboval bych zjistit jaká norma upravuje vedení nízkého napětí nad budovou tzn. jaká má být výška el. drátů nad hřebenem střechy a dále pak jak daleko mohou být od sebe umístněny sloupy el. napětí a která norma toto upravuje popřípadě kde by se dala tato najít.

Odpověď

Dobrý den,
zasíláme Vám vyjádření z katedry elektroenergetiky, ČVUT v Praze, FEL:


Uvedenou problematiku řeší podniková norma energetiky PNE 33 3302

„ Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC “

(vychází z norem ČSN EN 50 423 a PNE 33 3301)Normu PNE 33 3302 si můžete objednat na adrese:


Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Divize ENERGOPROJEKT PRAHA.
Ing. Jaroslav Bárta
Vyskočilova 3/741
P.O.Box 158
140 21 Praha 4
tel.: 241006 737
fax: 241006 789
e-mail: barta@egp.cz1) Vedení nn nad stavbami (budovami) - minimální dovolená vzdálenost (tj. při zatížení námrazou,

nejvyšší provozní teplotě atd.)U neschůdných částí budov vzdorujících ohni, jejichž sklon je větší než 15°vůči vodorovné rovině

je 0,5m pro neizolované vodiče

0,3m pro izolované vodiče a venkovní kabelové systémy


U schůdných částí budov vzdorujících ohni, jejichž sklon je menší nebo rovný 15°vůči vodorovné rovině

4m pro neizolované vodiče
3m pro izolované vodiče a venkovní kabelové systémy


U částí budov nevzdorujících ohni a instalacích citlivých na oheň

4m pro neizolované vodiče i pro izolované vodiče a venkovní kabelové systémy


2) Vzdálenost sloupů je především problematikou týkající se průhybu vodičů, jejich hmotností, pevností, nosnými prvky atd., včetně síly na ně působících při různých klimatických podmínkách (obvyklých v dané lokalitě).

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

09.07.2009 14:28

věra Dědková píše:
Úterý 07.04.2015 06:22
Dobrý den.Mohou elektrické dráty vedené asi 10 m od stěny domu vydávat pravidelné zvukové impulzy? Dále -asi před 14 dněma nán namontovali elektroměr na domě s dálkovým přenosem dat.Nemůžě slabý hluk být od toho? V domě máme zabezpečovací zařízení.Přenos impulzů je možný slabě slyšet?
PSK - admin píše:
Středa 08.04.2015 15:02
Dobrý den, kolegové z NTK Vám již odpověď zaslali e-mailem. Děkujeme za využití Ptejte se knihovny.
Klára Augustinová píše:
Pondělí 01.06.2015 14:33
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaká je přípustná vzdálenost pro umístění sloupu elektrického vedení v blízkosti RD. Sloup máme umístěn 40cm od RD. Předem děkuji za odpověď.
PSK - admin píše:
Pátek 05.06.2015 11:02
Dobrý den, odpověď na Váš dotaz jsme Vám zaslali e-mailem. Přečíst si ji můžete též v archivu služby: http://www.ptejteseknihovny[…]-v-blizkosti-rodinneho-domu
Zdeňka píše:
Středa 26.06.2024 15:01
Dobrý den, náš přívodní kabel elektřiny do domu, se dotýká sousedovi střechy. Je to v pořádku?
PSK - admin píše:
Čtvrtek 27.06.2024 13:39
Dobrý den,

domníváme se, že elektrický kabel by se neměl dotýkat střechy domu. Energetický zákon zavádí tzv. ochranné pásmo, kterým je prostor v bezprostřední blízkosti zařízení elektrické soustavy, a který má zajišťovat bezpečný provoz i ochranu života, zdraví a majetku. Zákon stanovuje konkrétní souvislou vzdálenost, která má být u jednotlivých typů vedení dodržena. Zákon z roku 2000 byl sice měněn v roce 2032, ale § 46 zabývající se ochranným pásmem pravděpodobně zůstal nezměněn.

Jako knihovníci ale nejsme energetickými experty a každopádně Vám doporučujeme obrátit se také na Vašeho dodavatele elektrické energie, který Vám jistě poskytne bližší informace, jak lze situaci řešit.

ČESKO. Zákon č. 458 ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Online. In: Zákony pro lidi. 2010-2024. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458 . [cit. 2024-06-27].

ČESKO. Zákon č. 469 ze dne 20. prosince 2023, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Online. In: Zákony pro lidi. 2010-2024. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-469/zneni-20240401 . [cit. 2024-06-27].
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu