Elektrické točivé a netočivé stroje v letech 1918-1945

Text dotazu

Dobrý den,
rád bych Vás požádal o radu, jaké točivé a netočivé stroje v těchto letech
existovaly. Nemám totiž vůbec představu o jaké točivé a netočivé stroje se v
těchto letech jedná a ani se mi to nedaři dohledat. Jediné co jsem našel je
že točivé jsou:generátory, motory, kompenzátory a netočivé: transformátory,
ale bližší historický vývoj, nebo dané stroje v určitém období nenacházím.

Odpověď

Dobrý den,

"Podle fyzikálního principu rozdělujeme elektrické stroje na:

- elektrické stroje netočivé (tj. transformátory, jednorázové či vícefázové, autotransformátory, tlumivky a reaktory, předsytky, transduktory, magnetické zesilovače)

- elektrické stroje točivé, jimiž jsou

* stroje stejnosměrné (derivační, sériové, kompoundní, s cizím buzením, dynamo homopolární)

* stroje indukční čili asynchronní (s kotvou kroužkovou, klecové stroje)

* stroje synchronní (turbostroje, stroje s vyniklými póly, reakční synchronní stroje, synchronní měnič kmitočtu, selsyn, elektrický hřídel, synchronovaný indukční motor, synchronní stroj s permanentními magnety)

* střídavé stroje komutátorové (trojfázový derivační motor Winter-Eichbergův, trojfázový derivační motor Schrageův, jednofázový motor sériový, jednofázový repulsní motor, Leblanceův kompenzátor)

* konvertory (obyčejné, konvertory kaskádové, konvertory fází, konvertory kmitočtu, transvertory) a

* měniče ( Wardův Leonardův měnič, Ilgnerův měnič.) (MAYER, Daniel. Elektrické stroje. Obecné rysy vývoje točivých a netočivých elektrických strojů. In: Studie o technice v českých zemích VI., 1918-1945, (2. část). 1. vyd. Praha : Národní technické muzeum, 1995. s. 319.)

V období mezi lety 1918 - 1945 u nás vyráběly elektrické stroje dvě hlavní firmy: Škodovy závody v Plzni (a Plzni Doudlevcích) a firma Kolben-Daněk v Praze Karlíně (+ menší firmy: firma Křižík v Karlíně a Bartelmus-Donát v Brně).

Docházelo ke stále většímu technickému zdokonalování.

"Zprvu se elektrotechnika uplatňovala zejména v osvětlování, ale záhy zasáhla do různých odvětví průmyslu, kde elektromotory podstatně přispěly ke zvyšování výroby. Významnou roli sehrála elektrotechnika v městské veřejné dopravě, v níž "koňku" nahradily tramvaje. To ovšem vyžadovalo výrobu dostatečného množství elektrické energie v dynamech. Později, po zavedení střídavého proudu v alternátorech a jeho následný rozvod, transformaci na vysoké napětí v rozvodnách a transformovnách, dálkový přenos kabelovým nebo venkovním vedením, následnou transformaci na nízké napětí, popřípadě přeměnu na stejnosměrný proud v konvertorech (používaly se tzv. jednokotvové měniče, později rtuťové usměrňovače) a posléze rozvod k motorům a dalším elektrospotřebičům. Alternátory, transformátory, konvertory, motory, spouštěče, spínače, měniče a vedení bylo třeba spočítat, zkonstruovat, vyrobit a vyzkoušet."

(Některé trendy v energetice 20. století. Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky : Národní technické muzeum, 2006. str. 41.)

Podrobné informace k historii a vývoji elektrických strojů u nás můžete nalézt v publikacích:

* KUBÍN, Miroslav. Proměny české energetiky : historie, osobnosti, vědecko-technický rozvoj. [Praha] : Český svaz zaměstnavatelů v energetice, c2009. ISBN 978-80-254-4524-2.

* Studie o technice v českých zemích VI., 1918-1945, (2. část). 1. vyd. Praha : Národní technické muzeum, 1995. ISBN 80-7037-043-2.

* Některé trendy v energetice 20. století. Praha : Společnost pro dějiny věd a techniky : Národní technické muzeum, 2006. ISBN 80-7037-158-7.

* MIKEŠ, Jan. Elektřina na dlani : kapitoly z historie elektrotechniky v českých zemích. 1. vyd. Praha : Milpo media, 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc , Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc , Jednotné informační brány: http://www.jib.cz/ či článkové databáze ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl .

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.07.2011 07:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu