Elektrické osvětlení

Text dotazu

Dobrý den, které české město bylo jako první elektricky osvětleno a v kterém roce? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

první elektrické veřejné osvětlení ve světě bylo v roce 1878 nainstalováno v Londýně.

"Průmyslová technika pronikla do velkoměst a poskytla jim vybavení, které konečně překonalo i římskou epochu. Průkopnické dílo zde vykonali hlavně anglosasští a francouzští inženýři. V roce 1812 zavádí Londýn prvé plynové veřejné osvětlení a v letech 1859 až 1875 buduje jednotnou kanalizaci s čistírnami. Prefekt Ilaussmann ještě zdokonaluje tyto sítě při přestavbě Paříže, ale prvé elektrické osvětlení se zavádí od r. 1878 opět v Londýně." (NOVÝ, Otakar. 1978, s. 274.)

V Čechách se na několik dní jako první rozzářila elektrickými lampami v roce 1881 Hybernská ulice v Praze.

První trvalé osvětlené ulice elektrickými lampami bylo ovšem možné vidět od roku 1887 v Jindřichově Hradci a Písku.

"První veřejné elektrické osvětlení v Čechách  a snad i v celém Rakousku-Uhersku měl Jindřichův Hradec a téměř současně s ním Písek." (ŽÁKOVEC, Jan. 2009, s. 16)

"Životní rytmus obyvatel měst však ještě dramatičtěji ovlivnil další fenomén: osvětlení.  Když v roce 1881 vyzkoušel František Křižík první elektrické veřejné osvětlení v Hybernské ulici v Praze, byly náklady na jeho provoz  mnohonásobně vyšší než u osvětlení plynového.

 Proto se zpočátku elektrický proud jako zdroj osvětlení prosazoval tam, kde bylo užití plynu nebezpečné, např. v divadlech, nebo tam, kde bylo zřizování sítě plynových svítidel pro krátkodobé užití nerentabilní, tedy především na  výstavách. Města přistupovala k elektrickému osvětlení rezervovaně, a zejména tam, kde byly vzdálené zdroje uhlí a nebylo ekonomické budovat plynárny. Možná i proto se s prvním stálým elektrickým veřejným osvětlením  setkáváme v roce 1887 v Jindřichově Hradci a v Písku. Roku 1891 se Křižíkovo elektrické osvětlení Jubilejní výstavy stalo symbolem této akce a přispělo k popularizaci užití elektrické energie." (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě et al. 2005, s. 73).

Zavedení elektrického osvětlení v Jindřichově Hradci blíže přibližuje například kniha "Jindřichův Hradec: město nad Vajgarem":

"Karel Jičínský se na výstavě v Paříži dohodl se známým českým vynálezcem a podnikatelem v oboru elektrotechniky Františkem Křižíkem na tom, že v panském mlýně vybudují elektrárnu. V lednu 1887 se započalo s montáží "dynamického stroje a drátů vodících". Ke zkušebnímu provozu se však ještě nevyužívalo vody, nýbrž parního stroje, pohánějícího dynamo, jež vyrábělo proud pro prvních pětačtyřicet žárovek v zámku a v panském pivovaru. Novinka se osvědčila, proto se koncem února začalo s instalováním elektrického osvětlení také na náměstí a v Panské ulici. Poprvé se tu Křižíkovy obloukové lampy a žárovky rozsvítily v pondělí 14. března 1887. Slavnou událost, i když s nepřesným datem, si na svůj terč nechali vymalovat i místní ostrostřelci, neboť Jindřichův Hradec se stal  prvním městem po Praze, kde veřejné osvětlení rozzářila elektrická energie. Vzhledem k tomu, že zkouška dopadla příznivě, rozhodla městská rada o zřízení trvalého elektrického osvětlení v celém městě. Karel Jičínský tedy objednal vodní turbínu a ve druhé polovině roku byly zahájeny práce na instalaci rozvodné sítě. V únoru následujícího roku probíhaly další zkoušky osvětlení, od 1. dubna 1888 - a není to žádný apríl, byl pak Jindřichův Hradec trvale osvětlován elektrickým proudem, vyráběným v bývalém panském mlýně." (BĚHALOVÁ, Štěpánka, Jindřichův Hradec: město nad Vajgarem. 200, s. 52).

Podrobnější popis slavné události rozsvícení druhého města v ČR elektrickou energií v Písku můžete nalézt např. v knize "Technické památky v Čechách na Moravě a ve Slezsku":

"Pro zavedení elektřiny, jejímž neúnavným propagátorem byl u nás František Křižík, byly nejpříhodnější podmínky ve městech, kde dosud nebylo osvětlení plynové. Na jaře 1887 zmocnilo písecké obecní zastupitelstvo starostu Aloise Pakeše, aby nezávazně oslovil Křižíka ve věci projektu na elektrizaci města. Ten neváhal s osobní návštěvou Písku; po prohlídce města jednak doporučil zbudovat vodní elektrárnu v obecním mlýně a zároveň nabídl předvést na vlastní náklady veřejnosti osvětlení obloukovými lampami. Obloukovky umístěné na Velkém, Malém a Floriánském náměstí se poprvé rozzářily ve čtvrtek 23. června 1887 a okamžitě si získaly obdiv občanů. Byly napájeny proudem z dynama poháněného parní lokomobilou na dvoře občanských škol na Malém náměstí. Na žádost zastupitelů se Křižík uvolil ponechat provizorní zařízení v provozu, pokud město ponese náklady s tím spojené. A tak 30. června 1887 elektřina v Písku zvítězila. Písek se stal po Jindřichově Hradci druhým městem v českých zemích, v němž bylo zavedeno elektrické osvětlení." (Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2003, s. 51 - 52)

Použité zdroje

HAUFFE, Thomas. Design. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0284-X. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:08a63bb0-3f90-11e4-b6b9-001018b5eb5c

ŽÁKOVEC, Jan. Plynové lampy. Praha: GAS, 2009. ISBN 978-80-7328-216-5. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:3c3390d0-2636-11e5-bcc5-5ef3fc9bb22f

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě et al. Meziválečná průmyslová architektura. Brno: EXPO DATA, 2005. ISBN 80-86769-36-4. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:0ac6c340-28fe-11e4-8e0d-005056827e51

KOTTAS, Jiří a Český ústřední výbor. František Křižík. Praha: Horizont, 1987. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:550db6c0-69eb-11e3-99ab-005056825209

MONZER, Ladislav a Eltodo (firma). Osvětlení Prahy: proměny sedmi století. Praha: FCC Public, 2003. ISBN 80-86534-04-9. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:2ae72fb0-0cb8-11e8-8cd8-5ef3fc9bb22f

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri. 2003. ISBN 80-7277-160-44. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:6e1adce0-e995-11e3-8e46-5ef3fc9ae867

BĚHALOVÁ, Štěpánka a BÖHM, Josef. Jindřichův Hradec: město nad Vajgarem. Jindřichův Hradec: město Jindřichův Hradec, 2002. ISBN 80-238-9297-5. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:b14b1de0-1fe6-11e9-b427-005056827e51

NOVÝ, Otakar. Velkoměsto včera, dnes a zítra. Praha: Horizont, 1978. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:157f7da255b265a65fd66a59cc1a3f22

Obor

Technika, technologie, inženýrství

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.06.2019 16:24

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu