ekonomika podniku

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se najít odbornou literaturu na téma analýza nákladů podniku,
nehledám skripta, spíš nějaké jiné úhly pohledu na danou problematiku, anebo
knihu, která by toto téma rozebírala velmi dopodrobna. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

bohužel jste neuvedla, zda hledáte literaturu v českém nebo jiném jazyce, domníváme se, že literatury v angličtině bude více.

Souhlasíme, že nejvíce literatury bylo vydáno jako učebnice vysokých škol, prostřednictvím báze NKC (online katalog Národní knihovny ČR) jsme nalezli (zadáním hesel náklad? podnik?; v kombinaci s heslem analýza byl výsledek nulový) i tyto publikace:

Masten, Scott E., ed. a Williamson, Oliver E., ed. The economics of transaction costs. Cheltenham: Edward Elgar, 1999. xxii, 536 s. An Elgar reference collection. An Elgar critical writings reader. ISBN 1-85898-950-7.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000652449&local_base=NKC

Staněk, Vladimír. Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 236 s. Manažer. ISBN 80-247-0456-0.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001247368&local_base=NKC

kapitola 10 Výnosy, náklady, výsledek hospodaření

Šiman, Josef a Petera, Petr. Financování podnikatelských subjektů: teorie pro praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2010. xvii, 192 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-117-8.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002131976&local_base=NKC

Krnáčová, Paulína. Implementation process of quality costs system in a company. Praha: Oeconomica, 2010. 18 s. Faculty of International Relations Working papers, ISSN 1802-6591; vol. IV, 18/2010. ISBN 978-80-245-1732-2.

http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002159768&local_base=NKC

Netvrdíme, že jsou zcela relevantní Vašemu tématu, je nutné, abyste si stanovila na základě Vašeho tématu i obecnější pojmy či zkusila kombinaci dalších hesel.

Jak už bylo uvedeno, vyhledávat můžete v naší bázi NKC nebo také v souborném katalogu - bázi SKC http://aleph.nkp.cz/F/ , můžete použít také portál Knihovny - https://www.knihovny.cz/.

Většina velkých knihoven a univerzit / vysokých škol nabízí přístup do zahraničních plnotextových bází. Nabídku NK ČR naleznete na https://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju (tyto zdroje jsou dostupné i mimo knihovnu, pouze však registrovaným uživatelům naší knihovny). Doporučujeme se obrátit na knihovnu své školy, případně nejbližší krajskou knihovnu.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.03.2012 15:27

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu