Ekonomický vývoj Slovenska po rozdělení ČSFR

Text dotazu

Dobrý den, potřebuji poradit s literaturou ohledně
mé práce na téma Ekonomický vývoj Slovenska po rozdělení ČSFR. Děkuji za
odpověď.

Odpověď

Dobrý den,
informačních zdrojů k Vámi uvedenému tématu je poměrně velké množství. Z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda se chcete věnovat pouze vývoji ekonomiky těsně po rozpadu ČSFR či chcete sledovat změny až do současnosti.

V případě, že se zaměříte pouze na dobu po rozpadu ČSFR, jsou v NK ČR dostupné mimo jiné následující publikace:

* Politický a ekonomický vývoj v ČR a SR po roce 1993 : sborník vědeckých studií. 1. vyd. Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2008-
* TULEJA, Pavel. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1993-2001. V Opavě :
Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. ISBN 80-7248-182-7.
* Hospodárska politika na Slovensku 1990-1999. 1. vyd. Bratislava : Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu, 2000. ISBN 80-968147-1-0.
* Sľuby a realita : slovenská ekonomika 1995-1998. Bratislava : M.E.S.A. 10, 1998. ISBN 80-968113-7-1.
* Hospodársky vývoj Slovenska v roku 1994 : Štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 1995.
* STARZYCZNÁ, Halina. Transformace maloobchodu v České a Slovenské republice v letech 1993-2003 v jejích historických souvislostech. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-666-3.


Dlaší vývoj popisují následující knihy:
* Pohľady na ekonomiku Slovenska : konferencia. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2007. ISBN 978-80-88946-46-5.
* OUTRATA, Richard. Globalizácia a slovenská ekonomika. Bratislava :
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006.
* Hospodářská politika nových členských zemí EU : sborník příspěvků z V.
ročníku mezinárodní vědecké konference. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0943-5.
* MORVAY, Karol. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska. Bratislava :
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. ISBN 80-7144-143-0.
* Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ : vypracované v rámci 1. etapy riešenia úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska a vytváranie ekonomických predpokladov jeho modernizácie (Prierezový štátny program výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti - tematický okruh 5).
Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky Slovenskej akadémie vied,
2004.ISBN   80-7144-140-6.
* Pohľady na ekonomiku Slovenska : konferencia. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2003.ISBN 80-88946-26-3.
aj.

K dohledávání další vhodné literatury je možné použít následující zdroje:
* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc (můžete do vyhledávače zadávat různé vyhledávací výrazy - pro skloňování slov je dobré místo koncovky uvést ? nebo *)
* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc
* Jednotnou informační bránu: http://www.jib.cz/
* Výběrovou článkovou databázi ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl
* Katalogy knihovny VŠE Praha: http://ciks.vse.cz/
* Katalogy Slovenské národné knižnice v Martine: http://www.snk.sk/
* Slovenské ekonomické knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave:
http://www.sek.euba.sk/index.php?menu_id=286,
http://www.sek.euba.sk/index.php?menu_id=300
apod.
 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.07.2012 14:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu