Ekonomický rozvoj Jižní Ameriky se zaměřením na MERCOSUR

Text dotazu

Píšu bakalářskou práci a chtěl bych Vás požádat, jestli byste mi mohli poslat nějaký seznam knih na téma ekonomický rozvoj Jižní Ameriky se zaměřením na MERCOSUR - ať již v češtině, nebo v angličtině. Hledal jsem ve Vaší databázi, ale nemohu to najít.

Odpověď

Níže naleznete pár tipů na vhodné dokumenty k Vašemu tématu. Velká část z nich má volně přístupné plné texty. Doporučuji Vám také prohlédnutí seznamů použité literatury u jednotlivých vysokoškolských kvalifikačních prací jako inspiraci pro případné další relevantní materiály k Vašemu tématu. 

 

Při hledání Vašeho tématu, jak na volném webu, tak např. i v rámci Souborného katalogu VŠE (http://library.vse.cz) doporučuji použít termíny:

 

Latinská Amerika, Jižní Amerika / Latin America, South America

ekonomika / economy

obchod / trade, business

Společný trh Jihu / Common Market of the South

MERCOSUR

 

 

Příklady volně dostupných online zdrojů

Does Mercosur Need a Single Currency

http://www.nber.org/papers/w6821

 

Mercosur – (Common Market of the South)

http://eeas.europa.eu/mercosur/index_en.htm

 

MERCOSUR: Objectives and Achievements

http://kk.q88.cc/english/res_e/reser_e/ptpr9702.pdf

 

Mercosur: South America's Fractious Trade Bloc

http://www.cfr.org/trade/mercosur-south-americas-fractious-trade-bloc/p12762

 

MERCOSUR: vliv integračního uskupení na rozvoj latinskoamerického regionu

http://is.muni.cz/th/181959/fss_b/MERCOSUR-bakalarka.pdf

 

 

Příklady tištěných publikací ve fondu CIKS VŠE

Cardoso, Eliana a Helwege, Ann. Latin America's economy: diversity, trends, and conflicts. Cambridge [etc.]: MIT Press, 1992. xxiii, 326 s. ISBN 0-262-03186-8.

 

David Rockefeller Center for Latin American Studies, Coatsworth, John H., ed. a Taylor, Alan M., ed. Latin America and the world economy since 1800. Cambridge: Harvard University, 1998. xiv, 484 s. David Rockefeller Center series on Latin American Studies. ISBN 0-674-51280-4.

 

Economic survey of Latin America and the Caribbean, 2004-2005. Santiago, Chile: United Nations, 2005. 358 s. ISBN 92-1-121557-9.

 

Finger, J. M., ed. a Nogués, Julio J., ed. Safeguards and antidumping in Latin American trade liberalization: fighting fire with fire. Washington: Palgrave Macmillan, ©2006. xxi, 285 s. Trade and development series. ISBN 0-8213-6308-5.

 

Fischer, Ronald, ed. Latin America and the global economy: export trade and the threat of protection. Basingstoke: Palgrave, 2001. x, 277 s. ISBN 0-333-77458-2.

 

Lengyel, Miguel F., ed. a Ventura-Dias, Vivianne, ed. Trade policy reforms in Latin America: multilateral rules and domestic institutions. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2004. xvi, 239 s. ISBN 0-333-98724-1.

 

Organisation for Economic Co-operation and Development. Centre for Co-operation with Non-Members. Privatisation, competition and regulation. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2000. 213 s. OECD proceedings. ISBN 92-64-17115-0. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264180581-en.

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Regulatory reform in the global economy: Asian and Latin American perspectives. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998. 141 s. OECD proceedings. ISBN 92-64-16103-1. Dostupné také z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264163157-en.

 

Rich, Patricia Gray, ed. Latin America: its future in the global economy. Houndmills: Palgrave, 2002. xvii, 282 s. ISBN 0-333-92901-2.

 

Tussie, Diana, ed. Trade negotiations in Latin America: problems and prospects. Basingstoke: Palgrave, 2003. xiv, 221 s. ISBN 0-333-98723-3.

 

Santiso, Javier. Latin America's political economy of the possible: beyond good revolutionaries and free-marketeers. Cambridge: MIT Press, 2007. xix, 250 s. ISBN 978-0-262-69359-2.

 

Warner, Malcolm, ed. Regional encyclopedia of business and management. [Vol. 1], Management in the Americas. London: Thomson Learning, 2000. ix, 389 s. International encyclopedia of business and management series. ISBN 1-86152-405-6.

 

 

Příklady vysokoškolských kvalifikačních prací VŠE (plné texty jsou dostupné v rámci Souborného katalogu VŠE - http://library.vse.cz)

Braverman, Tomáš. Pozice Latinské Ameriky ve světové ekonomice v kontextu nového regionalismu. Praha, 2007. Vedoucí práce Dana Steinmetzová.

 

Boňko, Matúš. MERCOSUR vs. ASEAN - analýza, komparácia, perspektívy. Praha, 2012. Vedoucí práce Iveta Černá.

 

Hálková, Gabriela. MERCOSUR- vývoj, perspektívy a vzťahy s EU. Praha, 2008. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Hlavičková, Petra. Zapojení Latinské Ameriky do světové ekonomiky v závislosti na politickém systému. Praha, 2011. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Charopkin, Aliaksandr. Perspektivy celokontinentální integrace v Americe (FTAA). Praha, 2008. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Jeníčková, Martina. Integrační procesy v Latinské Americe: (politické a kulturní předpoklady a důsledky). Praha, 2007. Vedoucí práce Zuzana Lehmannová.

 

Krupka, Lukáš. Komparace integračních uskupení MERCOSUR a NAFTA. Praha, 2011. Vedoucí práce Zuzana Stuchlíková.

 

Lakosilová, Denisa. Jak dalece je Mercosur nástrojem spolupráce-soupeření Brazílie a Argentíny?. Praha, 2008. Vedoucí práce Vladimíra Dvořáková.

 

Mynářová, Barbora. Postavení Latinské Ameriky ve světové ekonomice. Praha, 2010. Vedoucí práce Martina Jiránková.

 

Netuka, Petr. Chile a jeho místo v integračních procesech Latinské Ameriky. Praha, 2009. Vedoucí práce Otakar Volenec.

 

Pivarči, Michal. Latinská Amerika a její budoucnost ve světové ekonomice. Praha, 2007. Vedoucí práce Eva Cihelková.

 

Raková, Barbora. EU-MERCOSUR: specifická pozice Argentiny?. Praha, 2009. Vedoucí práce Eva Cihelková.

 

Rečka, Jakub. NAFTA a MERCOSUR: komparace regionálních integrací v Americe. Praha, 2009. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Řiháková, Veronika. MERCOSUR a CAN: pozice vůči celoamerické integraci. Praha, 2008. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Štesková, Beáta. Mercosur ako faktor stabilizácie a rozvoja. Praha, 2012. Vedoucí práce Ingeborg Němcová.

 

Švecová, Petra. Role MERCOSUR v ekonomické integraci Latinské Ameriky. Praha, 2009. Vedoucí práce Pavel Hnát.

 

Zaujecová, Ľubomíra. Postavenie MERCOSUR v medzinárodnom obchode. Praha, 2009. Vedoucí práce Iveta Černá.

 

 

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

13.05.2013 08:11

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu