ekonomická zóna

Text dotazu

Dobrý den, mám dotaz, co to je ekonomická zóna a zda existuje nějaká mapa ke stažení s tímto tématem. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

speciální ekonomické zóny jako efektivní nástroj využívá zhruba 80 zemí světa. Česko zatím takové zóny nemá, o zavedení se snaží např. Czechinvest, který je chce vybudovat pro slabší a strukturálně postižené regiony.
Agentura pro podporu podnikání se tak inspiruje v jiných zemích. Ve východoevropském regionu nejsou zóny žádnou výjimkou. Tento systém využívá například Polsko, Maďarsko, Ukrajina či pobaltské země.
Zóny v zahraničí slouží jako prostředí se zvýhodněnými podmínkami pro podnikání. Firmy mohou využívat výhod v podobě daňových úlev, urychlených povolovacích procesů či takzvaných facility services, tedy podnikatelských inkubátorů, technologických a logistických parků či konferenčních a tréninkových center.
Tím, že Česko takové zóny nemá, získávají podle CzechInvestu okolní země konkurenční výhodu při lákání přímých podnikatelských investic. Navíc jim pomáhají rozvíjet již usazené firmy ve vybraných podnikatelských sektorech či regionech.  Směrované by měly být  přímo do míst, kde jsou velké problémy, kde je velká nezaměstnanost. Zavedení ekonomických zón však předpokládá značné změny legislativy.
Ekonomické zóny jsou rozvinuté  např. Polsku, viz zpráva Velvyslanectví České republiky ve Varšavě:
Speciální ekonomické zóny (Specjalne Strefy Ekonomiczne - SSE) v Polsku jsou jedním z nástrojů k zabezpečení základních cílů rozvoje polského hospodářství, zejména k urychlení hospodářského růstu vybraných polských regionů, k podpoře vývoje a využití inovací a nových technologií, pro zvýhodnění konkurenceschopností zboží a služeb, zvýhodnění exportního potenciálu, obnově brownfields a staré dopravní infrastruktury a k vytváření a zajištění  nových pracovních míst .
Byly zřízeny na základě zákona o speciálních ekonomických zónách, v jejichž rámci jsou definovány výhodnější podmínky pro ekonomické aktivity než na zbytku území. V Polsku existuje 14 speciálních ekonomických zón, dnes o celkové rozloze 20.000 ha:
http://www.spcr.cz/files/pfara/polsko_zony/zony_Polsko.pdf

Další odkazy:
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/137145-czechinvest-ekonomicke-zony-pomohou-slabym-regionum/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD_ekonomick%C3%A1_z%C3%B3na

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.06.2012 11:51

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu