Ekologie

Text dotazu

Dobrý den, není mi jasný význam a rozdíl mezi "ekologickým přístupem" a "environmentálním přístupem".Neumím rozlišit mezi těmito slovními spojeními, mohli by jste mi prosím objasnit jaký je rozdíl mezi "ekologický" a "environmentální"? Za odpověď velmi děkuji.

Odpověď

Dobrý den, základní výklad pojmů ekologický a environmentální je následující: "Ekologie - z řeckého oikos = dům a logos = nauka - tj.věda popisující náš domov v nejširším slova smyslu; věda zkoumající vzájemné vztahy mezi organismy a jejich prostředím; věda o souvislostech v přírodě, nauka o ekosystémech.

Environmentální - týkající se životního prostředí. Odvozeno z angl. environment = prostředí."

HÁJKOVÁ, Alena. Ekologický slovníček. Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1992.

Zdá se, že užívání daných slov není prozatím v českém jazyce pevně stanoveno. V některých studiích je užíváno těchto slov jako synonym, jiné slovníky užívání slova environmentální v českém jazyce odmítají či považují za nešťastné, jiné slovníky vycházejí při užívání slov ekologický (ecological) a environmentální (environmental) v jednotlivých slovních spojeních z jejich užívání v anglickém jazyce. Pokud bychom vycházeli z anglického vzoru, je pro spojení ekologický/environmentální přístup vhodnější užít slova ekologický, v angličtině ecological approach.

Použité zdroje:
* HÁJKOVÁ, Alena. Ekologický slovníček. Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 1992.
* JAKRLOVÁ, Jana. Ekologický slovník terminologický a výkladový. 1.vyd. Praha : Fortuna, 1999.
*  Výkladový slovník vybraných pojmů z oblasti environmentální ekonomie. 1.vyd. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002.
* KŘIVKA, Pavel. Ekologie a ochrana životního prostředí : odborný slovník anglicko-český a česko-anglický. 1. vyd. Praha : Loxia, 1999.

Obor

Biologické vědy

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

22.01.2009 09:39

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu