Ekohotely

Text dotazu

Dobrý den,
píši diplomovou práci, která analyzuje poptávku po ekologických hotelech v ČR. Hledám jakoukoli literaturu, ze které bych mohla čerpat do teoretické části práce.
Předem děkuji za pomoc.

Odpověď

Dobrý den,

trend provozování ekologických ubytovacích služeb je v celé EU na vzestupu. I v České republice je již možné využít služeb řady ubytovacích zařízení, jež jsou certifikovány jako ekologické "zelené" hotely. Jejich přehled nabízí níže uvedené internetové stránky.

V rámci služby Ptejte se knihovny Vám můžeme nabídnout určitý přehled zdrojů, kde můžete relevantní literaturu dohledat. Níže též uvádíme několik vybraných knih, časopisů a článků, které se danému tématu věnují:

 

Knihy:

* KŘÍŽEK, Felix a NEUFUS, Josef. Moderní hotelový management: nové trendy a metody v řízení hotelů, aktualizované informace o hotelovém provozu a jeho organizaci, optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku, praktické příklady a fotografická příloha. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4835-1.

* BUTTERWORTH, J. Enviromental Management for Hotels, London: Heinemann, 1996. ISBN 075-50627-52-2.

* KOSTKOVÁ, Miroslava. Management hotelového provozu: distanční studijní opora. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7248-633-5.

* PECINOVÁ, Alena, ed. Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch: sborník konference: 18.-19. října 2010, hotel Skalský dvůr. 1. vyd. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, C2010. 102 s. ISBN 978-80-86832-54-8.

* "Green" Hotels Association. (2002). "Green" Hotels Association membership conservation guidelines and ideas. Houston, TX: Green Hotels Association.

 

Časopis:

* International Hotels Environment Initiative. Green Hotelier Magazine of the International Hotels Environment Initiative. London: Garden House Pr, 2000- .

 

Články:

* ŠVÉDOVÁ, Pavla. První "zelený" hotel v Česku je na Nymbursku. Mladá fronta Dnes. Středočeské vydání, 2008, 19(84). Střední Čechy Dnes, s. [C1], C4. ISSN 1210-1168.

* KREUZIGEROVÁ, Pavla. Když koupel, tak v dešťovce. Ekonom, 2009, 53(41), s. 52-53. ISSN 1210-0714.

* KAŠPAR, J. Šumavský hotel s evropskou ekoznačkou. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 2009, 19(9), s. 10. ISSN 0862-9005. Dostupné také z: http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/2B992103FEB29C88C125762D004C0375/$file/OVV-Zpravodaj_09-20090910.pdf.

* ZIMMELOVÁ, Lenka. Při chlazení piva ohřívá vodu: kemp Oasa a Sporthotel Zátoň mají jako jedni z mála v Česku značku Ekologicky šetrná služba. Mladá fronta Dnes - Jihočeské vydání, 2008, 19(42). Jižní Čechy Dnes, s. C4. ISSN 1210-1168.

* HAVRÁNKOVÁ, V. Ekoznačka jako žádoucí nástroj ke splnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR. Odpadové fórum, 2006, 7(12), s. 28-29. ISSN 1212-7779.

* První český ekologicky šetrný hotel. Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, 2006, 16(6), s. 7. ISSN 0862-9005. Dostupné také z: http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/8933130BC4586BE7C125710D00381122/$file/Zpravodaj_06_2006_web.pdf.

* Nový ekologický hotel u Františkových Lázní. Chebský deník, 1993, 2(241), s. 8. ISSN 1210-5155.

 

* http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/zeleny%20hotel.pdf

* http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFNRQ91O/$FILE/zeleny_hotel_final_k%20tisku.pdf

* http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-zelene-hotely-v-cr

* https://is.vspj.cz/bp/get-bp/student/18074/thema/3096

* http://www.enviweb.cz/84031

* http://www.mip-s.cz/hotelovy-marketing-2010/zeleny-trend-v-hotelnictvi/

 

Další literaturu k tématu můžete dohledat prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Souborného katalogu ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc a Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .  Články  -  prostřednictvím databáze ANL: http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=anl.

 

K tématu ekohotelů se pravděpodobně bude vztahovat  i celá řada zahraničních článků a knih. K jejich dohledání můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104 ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/) .

 

Zahraniční  monografie k tématu je možné dohledat prostřednictvím zmíněného katalogu WorldCat OCLC: www.worldcat.org. Využít můžete také vyhledávač Google Books: http://books.google.cz/.

 

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.10.2017 16:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu