Egypt, hospodářství

Text dotazu

Jaké je hospodářství a zemědělství v Egyptě? Děkuji

Odpověď

Dobrý den, přes dynamický rozvoj těžebního a zpracovatelského průmyslu, zemědělství Egypta zůstává velmi významným odvětvím egyptské ekonomiky. Pracuje v něm více než třetina činných obyvatel, podílí se však jen necelou pětinou na tvorbě hrubého domácého produktu. Základem produkce je 2,5 miliónů hektarů úrodné půdy údolí a delty Nilu. Některé pouštní oblasti byly vybaveny zavlažovacími systémy a přispívají k celkové produkci. Naproti tomu byla zaznamenána ztráta zemědělských půd v údolí a deltě Nilu v důsledku pokračující urbanizace a eroze.
Čtyři pětiny produkce připadají na rostlinnou, zbytek na živočišnou výrobu. Hlavní zemědělské sezony jsou zimní a letní. V létě dominuje bavlna pěstovaná na pětině zemědělské půdy a je velmi významná pro egyptský vývoz. Egypt je hlavní světovou produkční zemí dlouhovláknité bavlny. Kromě obilí jsou dalšími hlavími kulturami kukuřice, rýže, pšenice, proso a boby. Dále brambory, cibule (též na vývoz), řada druhů ovoce. Přesto Egypt není v produkci potravin soběstačný a zůstává jedním z největších světových dovozců obilí, mouky a kukuřice. Energetika je jedním z tradičních odvětví egyptské ekonomiky : prospekce ropy tu byla prováděna již od roku 1889,těžba začala v roce 1911. Z Egypta se stala produkční země střední velikosti a zaujala šesté místo mezi největšími světovými vývozci. V době války v Perském zálivu činila egyptská roční produkce včetně zemního plynu 53 mil. t, vývoz dosahjoval v posledních výše 20 mil. t. Ropné produkty se podílely na celkových devizových výnosech 45%. Po skončení války v zálivu zavedl Egypt na doporučení Mezinárodního měnového fondu opatření proti plýtvání ropnými produkty, které bylo povzbuzováno jejich nízkými cenami. Přehradní elektrárna u Asuánu pokrývá 40 % potřeby země (přehrada tvoří druhé největší umělé jezero na světě po zimbabwské Karibě).
Kromě zmíněné těžby ropy jsou nerostné zdroje Egypta s výjimkou železné a manganové rudy a fosfátů poměrně málo využívány. V Egyptě byly též zjištěny zásoby chromové a uranové rudy. Jsou tu velké zásoby sádry, kvalitních písků, mramoru a jiných druhů kamene, síry a vzácných zemin. Pokud jde o zpracovatelský průmysl, těžký průmysl je orientován na domácí trh (železárny, ocelárny, hliníkárny a výrobu průmyslových hnojiv). Od 50. let dvacátého století se dynamicky rozvíjí textilní průmysl založený na starých místních tradicích. Byla vybudován řada velkých přádelen, tkalcoven a konfekčních závodů. Zahraniční obchod je charakterizován dovozem potravin a vývozem především ropy, v menší míře zemědělských a průmyslových produktů.

zdroj : Filip,Jiří : Egypt, Česko-arabská obch.komora rada, 1995

Další informace naleznete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Egypt.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2008 16:33

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu