Egalitářská politika

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se Vás zeptat zda by jste mi vysvětlili pojem Egalitářská
politika?
Děkuji předem za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pojem "egalitářská politika" označuje politiku založenou na myšlence egalitarismu.

Termín "egalitarismus" (též: "egalitářství", "egalitarianismus") vznikl z francouzského "égal" - "rovný". Rozumíme jím společenskou teorii a praxi prosazující princip všeobecné rovnosti jakožto základní princip uspořádání společnosti. Původně byl egalitarismus reakcí na třídní a stavovská privilegia. Jako princip organizace politického systému se poprvé uplatnil za Velké francouzské revoluce. Hlásili se k němu např. osvícenský myslitel Jean-Jaques Rousseau a radikální revoluční politik François Noël Babeuf.

Příznačné pro egalitarismus je popírání legitimity sociálních rozdílu mezi lidmi a snaha o jejich zrušení. Egalitářům jde o rovnost přístupu ke statkům, rovnost společenských příležitostí a distribuce moci. Snahy o egalitarismus bývají tak tradičně ztotožňovány s idejemi levice.

Radikálnější egalitarismus podporují komunisté, podle kterých kapitalistická společnost vytváří samotným soukromým vlastnictvím výrobních prostředků stav, kde několik lidí má přílišný velký vliv na životy druhých.

Liberálové přijímají egalitarismus v podobě stejných politických práv.

Odmítají naopak zásahy, které mají vést k sociální rovnosti - egalitářství v otázkách schopností, vzdělání, spotřeby a společenského postavení považují za utopii.

Konzervatismus tvrdí, že rozdíly ve společnosti nejsou nikdy odstranitelné a lze usilovat pouze o jejich rozumnou rovnováhu.

Někdy se také termín "egalitarismus" (a jeho synonyma) používá v pejorativním významu nebo, přeneseně, ve významu krajně levicového světonázoru.

V obecném významu by se jako synonymum k výrazu "egalitářská politika" dalo použit "rovnostářská politika", "politika usilující o rovnost".

Zdroje:

Jandourek, J.: Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001.

Adamová, K. - Křížkovský, L. - Šouša, J. - Šoušová, J.: Politologický slovník. Praha: C. H. Beck, 2001.

Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Praha: Nakladatelství Libri, 1999.

Příruční slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1935-1957.

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.07.2011 13:09

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu