Eduard Fr. Christián - život a dílo

Text dotazu

Prosím informace o Eduardu Christiánovi, malíři a autoru divadelních a loutkových dekorací, nar. 1880/92 v Kroměříži/Praze. Zemřel neznámo kdy a kde. děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 předem bychom se rádi omluvili za opožděnou odpověď na Váš dotaz. Podrobnější informace o Eduardu Christiánovi jsme nalezli v několika zdrojích, žádný z nich však neuvádí datum či místo jeho úmrtí.

 Christián (Christian) František (Eduard) se narodil 3.10.1880 v Kroměříži, studoval na AVU v Praze (1989-1903, profesor M. Pirner).

 Christián Eduard (František) byl vedle Karla Štapfera a Svatopluka Bartoše „dvorním“ výtvarníkem firmy A. Münzberg. Projektoval loutky, kostýmy, tištěné i ručně malované dekorace, bianco plakáty, ilustroval loutkářské příručky. V roce 1933 navrhl proscénium a oponu k tzv. velkým Münzbergovým dekoracím pro loutky 50-60 cm od Svatopluka Bartoše, určeným zejména spolkovým divadlům. Neobvyklým se jeví jeho podíl coby autora barevných ilustrací příručky k těmto dekoracím. Christiánovy obrázky mohly ovšem sloužit také jako katalogové předlohy tzv. Münzbergova spolkového divadla, resp. ručně malovaného divadla pro loutky 50 cm.

 Přičiněním malíře Eduarda Christiána vznikl ve druhé polovině dvacátých let 20. století jakýsi „musterbuch“, sešit kreseb nejžádanějších postav (formát A4), podle nichž Chochol (Josef Chochol ml., 1894-1951) řezal přibližně stejné konkrétní typy. Obsahuje 81 předloh loutkových hlav brilantně kreslených tužkou. Nalézají se zde všechny tradiční charaktery ze staršího marionetového repertoáru a také nové pohádkové postavy jako trpaslíci, víla, vodník, Krakonoš, Dlouhý, Široký, Bystrozraký aj. Instruktivní obrázky jsou provedeny kategoricky s ohledem na řezbáře a mají charakter schematické „ztracené kresby“, kterou řezbáři používali při opracování bloku. Řídce či hustě šrafovaná místa naznačují mělké nebo hluboké vybrání atd. Najdeme zde i tři složitější celořezbované figury – Herkula č. 73, smrt č. 74, ďábla č. 75. Jejich výrobu upřesnil Christián dílčími detailními pohledy a technologickými poznámkami, např. „kloubení nohy řezat s kolenem…partie srsti vypracovat…ruce na ramena připevnit kroužky“ apod. Christiánův sešit představuje podivuhodný doklad ustálené typologie postav českého marionetového divadla.

 „Dvorní“ Münzbergův malíř Eduard Christián je autorem neoklasicistního divadla s folklórními prvky, vydaného Münzbergem v roce 1943. Mytologický motiv opony skrývá národnostní podtext. Obraz představuje alegorii lidského života, resp. i údělu slovanského národa. V centru u kamenného sloupu sedí stařec ukazující malému dítěti „cestu ke stáří“. Za ním stojí zřejmě rodiče, mladý staroslovanský pár. Vlevo tři andělíčci se symbolickými atributy ratolestí a lyrou připravení bdít nad dětským osudem a múza, pravděpodobně Melpomené s tragickou maskou u nohou. Oponu a zvláště proscénium citlivě zdobí květinové ornamenty. Dekorace mají zvláštní snový a křehký ráz, který umocňuje něžný kolorit. Divadlo i dekorace měly nahradit rozebrané Štapferovy série tzv. rodinných dekorací. Z toho důvodu je zachován formát pozadí 70x 45 cm. Výtvarně vycházejí dekorace de facto ze směru naznačeného tvorbou Karla Štapfera. 

 Prof. Eduard Christián pomáhal také v rozvoji výtvarného talentu Karla Tomana na Státní odborné tkalcovské škole. Karel Toman (* 17.12.1889 v Prostějově) – malíř, grafik. Do školy začal chodit v Příboře, ale v osmi letech už byl zpět v Prostějově. Po absolvování měšťanky nastoupil do místní Státní odborné tkalcovské školy. 

 Vyobrazení ilustrací se nacházejí např. v publikacích:

 * Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku

 Proscénium – rovný tympanon, nahoře uprostřed lyra, po stranách hlavy dívek v čelence, uprostřed v kruhu namalovaný stylizovaný pták

Opona: uprostřed sloup, na něm se drží andělíček, u něho sedí stařec s dlouhým bílým vousem, nad ním stojí mladý muž v bílé suknici, vlevo běžící žena, dole rovně a nahoře obloukem lidové ornamenty.

Dekorace: rytířská síň, peklo, vesnice, selská světnice, zimní krajina, les, město, občanský pokoj, knížecí zahrada, zahrada, hřbitov, perníková chaloupka, otevřená krajina, žalář, královská síň mlýnské kolo, čarodějná síň, mlýnice, hospoda, jeskyně, dračí sluj, skalnatý les, rytířský pavlán, městská brána, hradní síň, zámecká terasa, vyhlídková síň.

Podrobný návod k rozestavění proměn vyšel knižně (MÜNZBERG, Antonín, ed. Praktický návod k sestavení loutkového divadla z dekorací 45×70 cm. 1. vyd. V Praze: nákladem vlastním], 1943. 36 s.).

 * Loutka a moderna

 Proscénium od Eduarda Christiána (divadlo k Dekoracím pro rodinná divadla 45x70 cm), dále typy loutek z ceníku pro firmu Antonína Münzberga (Naše loutky, 1937, roč. 8, č. 4, s. 57), litografie 25x30 cm z díla Návod k oblékání loutek (Praha, Antonín Mürzberg, 1945), proscénium a opona (dekorace pro rodinná divadla, 103x73 cm, Praha, Ant. Mürzberg, 1943).  

 František Christián také ilustroval následující publikace:

 * [Střihy a barevné předlohy] : [pro loutky dle M. Alše] : [Střihy byly zhotoveny v odb. škole M. Červenkové] [Předlohy maloval E. Christian]. Praha Münzberg, 1923. 16 bar. tb. příl.: střihy.

 * Návod k oblékání loutek: s 80 střihy a barevnými obrázky loutek Obrázky nakreslil Ed. Christián. Praha Münzberg, 1945. 1 l. textu 46 l. střihů. Obálkový název Střihy pro velikost 18-25 cm.

 * Ilustrovaná příručka k sestavení spolkového loutkového divadla. Praha: A. Münzberg, 1933. 1 sv. (různé stránkování).

 * PETŘÍK, Jan. Album krojů pro dobové oblékání loutek. Praha: A. Münzberg, 1937. 91, [III] s.

- obrázky krojů kreslil E. Christian a jiní

Použité zdroje

* KNÍŽÁK, Milan. Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku: od vystopovatelné minulosti do roku 1950. Díl 1, A-L. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. Str. 364-370. ISBN 80-86225-87-9.

* BLECHA, Jaroslav a JIRÁSEK, Pavel. Česká loutka. Vyd. 1. Praha: KANT, 2008. S. 87, 166. ISBN 978-80-86970-23-3.

* BLECHA, Jaroslav. Rodinná loutková divadélka: skromné stánky múz. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009. Str. 70-71. ISBN 978-80-7028-353-0.

* VALENTA, Jiří, ed. Malované opony divadel českých zemí. Vyd. 1. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze, 2010. Str. 372, 384, 385. ISBN 978-80-7068-238-8.

* Toman, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců: 3., značně rozšířené vydání. Praha , 1947-1950. Díl I, A-K. Str. 402.

* JIRÁSKOVÁ, Marie a JIRÁSEK, Pavel. Loutka a moderna: vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2011. Str. 192, 193, 195, 196. ISBN 978-80-87164-85-3.

* ROHÁČKOVÁ, Dagmar. Prostějov v malbě, kresbě, grafice. Vyd. 1. Prostějov: Město Prostějov, 2004. S. 189. ISBN 80-239-3649-2.

* http://abart-full.artarchiv[…]a=studium&IDosoby=53796

* Katalog Divadelního ústavu - http://vis.idu.cz/Libros.aspx

Pokud byste chtěl získat ještě podrobnější informace, můžete se zkusit obrátit na Akademii výtvarných umění v Praze, která má svoji knihovnu (https://www.avu.cz/[…]/knihovna) a také archiv (https://www.avu.cz/[…]/archiv), Knihovnu Národní galerie v Praze (http://www.ngprague.cz/knihovna-1) nebo Knihovnu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (https://www.umprum.cz/web/cs/knihovna).

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.09.2015 09:08

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu