editoři časopisů

Text dotazu

Dobrý den,
prosil bych zjistit editory časopisů a sborníků:
Časopis Společnosti přátel starožitností, rok 1953.
Jihočeský sborník historický, rok 1961, roč. 30.
Český lid, rok 1962, roč. 49.
Děkuji za odpověď!

Odpověď

Dobrý den,

kdo je to editor?

Editor je pracovník, který zodpovídá za celkovou podobu, obsah a formu tištěného nebo internetového média. Totéž platí v případě rozhlasu a televize.

Zdroj: http://kdojeto.superia.cz/profese/editor.php

 

Podle slovníku cizích slov je editor vydavatel slovesných nebo hudebních děl; redaktor, vedoucí autorského kolektivu

Zdroj: PETRÁŠKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Dl 1. A - K. Praha: Academia, 1995.

 

Terminologická databáze knihovnických termínů definuje editora takto:

osoba odpovědná za kompletní přípravu jednotlivých titulů k vydání, popř. za koncepci a přípravu určité ediční řady (edice).

Normativní výklad   (v normě ekv vydavatel, ekv redaktor) Korporace nebo jednotlivec intelektuálně odpovědný za publikaci.

Zdroj norm. výkladu   ČSN ISO 5127-2003 

Příbuzný termín:   redaktor

Zdroj: http://aleph.nkp.cz/F/75VXIVM7V8B537ILGY8CTJ54XPTXJSXG2MJ125HJQBFSXNTNXD-18707?func=find-acc&acc_sequence=000020056

 

Editor je  významem  i vydavatel.

Zdroj: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/editor

 

Podle tohoto několikerého zjištění je tedy editorkou  Českého lidu Olga Skalníková.

Český lid, vydává Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd v nakladatelství Československé akademie věd. Roč. 49, čísl 1, 1962.

Složení redakční rady: Olga Skalníková, vedoucí redaktorka, Jaromír Jech, Jaroslav Kramařík, Ludvík Kunz, Hana Laudová, Otakar Nahodil, Vladimír Scheufler, Oldřich Syrovátka, Eva Vrabcová, Ludvík Baran, výtv. spolupráce Jaroslava Scheuflerová, výk. redaktorka. Redakce: Praha 2, Lazarská 8.

Jihočeský sborník edituje Bohumír Janoušek.

Jihočeský sborník historický vydává Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Řídí Bohumír Janoušek s redakční radou: František kroupa, Jan Muk, Karel Pletzer, Oldřich Šeda. - Tajemník redakce Karel Pletzer. - Adresa redakce a administrace: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

Za Časopis Společnosti přátel starožitností je zodpovědný Josef Pelikán.

Časopis Společnosti přátel starožitností. Ústřední orgán historické vlastivědy české. Roč. LXL (1953), řídí Josef Pelikán. Vydává Společnost přítel starožitností v Praze.

Přímo se totiž slovo editor v tiráži neuvádělo

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.11.2014 14:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu